lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Kontakt


Besöksadress
Health Sciences Centre (HSC)
Margaretavägen 1B, 222 40 Lund
Hitta till oss - karta

Postadress
Institutionen för hälsovetenskaper
Box 157, 221 00 Lund
(Hämtställe 65)

Reception
Tel: 046-222 18 01
Fax: 046-222 18 08

Ledning och kansli

Christina Brogårdh, prefekt

Prefekt
Christina Brogårdh
046-222 18 92
christina.brogardh@med.lu.se

pia lundqvist

Ställföreträdande prefekt
Grund- och avancerad nivå
Pia Lundqvist
046-222 18 28
pia.lundqvist@med.lu.se

gunilla carlsson

Biträdande prefekt
Grund- och avancerad nivå
Gunilla Carlsson
046-222 18 16
gunilla.carlsson@med.lu.se

ger ahlstroem

Biträdande prefekt
Forskarutbildning
Gerd Ahlström
046-222 19 16
gerd.ahlstrom@med.lu.se

Eva Ageberg

Biträdande prefekt
Strategiskt arbetsmiljöarbete
Eva Ageberg
046-222 49 43
eva.ageberg@med.lu.se

Andy Andersson

Administrativ chef
Andreas Andersson
046-222 19 12
andy.andersson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Budget, bokslut, uppföljning och prognos. Prefektärenden, inköpsansvarig.

Evelina Karlsson, personalsamordnare, foto: Ylva Nilsson

Personalsamordnare
Evelina Petersson
046-222 19 20
evelina.petersson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Strategiskt och operativt chef- och ledningsstöd i personalfrågor. 

 

Sarah Quist, personaldministratör, foto: Ylva Nilsson

Personalsamordnare
Sarah Quist
046-222 37 12
sarah.quist@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Konsultation och information om personal- och arbetsrättsfrågor. LUCAT-ansvarig.

Erika Svantesson

Kommunikatör
Erika Svantesson
erika.svantesson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Kommunikativt stöd, mediestrategier, nyhetsartiklar, webbpublicering, fotografering. 

ylva nilsson

Kommunikatör
Ylva Nilsson
ylva.nilsson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Hälsovetenskapens dag 10:e oktober 2018, årsbok för Institutionen för hälsovetenskaper

Jon Ulvsgärd

Kommunikatör
Jon Ulsvgärd
046-222 18 85
jon.ulvsgard@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Kommunikativt stöd, mediestrategier, nyhetsartiklar, webbpublicering, fotografering. 

Christina Annerstedt

Ekonom
Christina Annerstedt
046-222 19 17
christina.annerstedt@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Budget, bokslut, återrapportering, avstämningar samt ekonomisk service. 

maria mellin puffbild 96x137

Ekonom
Maria Mellin
046-222 19 69
maria.mellin@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Upprätta budgetar, bokslut, ekonomiska uppföljning och redovisning. Återrapportering. Rådgivning och löpande ekonomiska göromål i lev- och kundreskontran.

aasa berggren nylund

Administrativ koordinator
Åsa Berggren-Nylund
046-222 18 59
asa.berggren_nylund@med.lu.se

Administrativt stöd till prefekt och administrativ chef.

Madeleine Kjell

Utbildningsadministratör och processledare
Madeleine Kjell
046-222 18 02
madeleine.kjell@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Schemaläggning/lokalbokning för interna och externa kunder. Användarstöd, implementering och support för TimeEdit. Användarstöd i projekt PlanEdit. Sekretere i HSC:s styrelse.

 Uppdragsutbildning 

christina landelius

Samordnare för uppdragsutbildning
Christina Landelius
046-222 19 51
christina.landelius@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Planera och koordinera uppdragsutbildning. 

karin delin

Uppdragskoordinator
Karin Delin
046-222 31 96
karin.delin@med.lu.se

 

 Utbildningsadministration 

Lena Hagman

VFU-samordnare
Lena Hagman
046 222 18 45
lena.hagman@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Administration, information och planering för verksamhetsförlagd utbildning: sjuksköterske- programmet på grund och avancerad nivå samt barnmorskeprogrammet.

Annika West

VFU-administratör 
Annika West
046 222 18 44
annika.west@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Administration, information och planering av verksamhetsförlagd utbildning: sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterske- programmen samt barnmorskeprogrammet

karin delin

Utbildningsadministratör
Karin Delin
046-222 19 14
karin.delin@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Administrera sjuksköterske- programmet (termin 1 - 3) och fristående kurser. Studentkontakt i utbildningsfrågor. 

Anna Olofsson Franzoia

Utbildningsadministratör
Anna Olofsson Franzoia
046-222 18 61
anna.olofsson_franzoia@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:  
Student-och lärarkontakt samt programadministration för sjuksköterskeprogrammet termin 4-6.

anna blomgren

Utbildningsadministratör
Anna Blomgren
046-222 18 69
anna.blomgren@med.lu.se

Administrerar röntgensjuksköterske -programmet (TimeEdit, Ladok, Moodle, LUP m.m.) och stöd inom layout och grafisk profil.

Roger Hudin Karlsson

Utbildningsadministratör
Roger Hudin Karlsson
046-222 19 14
roger.hudin_karlsson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
Administratör för Sjuksköterske-programmet T2-T3 och Specialist-sjuksköterskeprogrammet inriktning: Anestesi, Barn, Intensiv, Onkologi, Operation, Psykiatri, Vård av Äldre (registrering, betygsrapportering, utbildningsfrågor)

Anna Lönnaeus

Utbildningsadministratör
Anna Lönnaeus
046-222 31 96
anna.lonnaeus@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Student- och lärarkontakt samt programadministration för Specialistprogram (Akut, Ambulans och Distrikt). Schemaläggning i TimeEdit. Support till övriga administratörer med bl.a. Moodle.

kathryn wellbaum

Utbildningsadministratör 
Kathryn Wellbaum
046-222 31 26
kathryn.wellbaum@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med
 Utbildningsadministratör för Arbetsterapeut- och Barnmorskeprogrammen (student- och lärarstöd i Ladok och Moodle bl.a.) samt administrerar VFU-beställningar för Arbetsterapeutprogrammet.

 

 Forskarutbildning

Forskningsadminstratör  Fil. Dr. Magnus Persson 046-222 19 85 magnus_c.persson@med.lu.se  Det här kan jag hjälpa till med: Administration av och information om forskarutbildningen vid institutionen

Forskningsadminstratör
Fil. Dr. Magnus Persson
046-222 19 85
magnus_c.persson@med.lu.se 

Det här kan jag hjälpa till med:
Administration av och information om forskarutbildningen vid institutionen