lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Institutionen för hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Hälsovetenskaplig forskning syftar till att främja människors hälsa. Det berör alla - från de ännu ofödda barnen till de äldsta av våra äldre. 

Genom vår forskning vill vi öka kunskapen om vad som ger människor livskvalitet och samtliga forskningsområden nedan är centrala vid vår institution:

  • Prevention
  • Behandling
  • Vård och omsorg
  • Rehabilitering

Vi arbetar även för att så snabbt som möjligt omsätta forskningsresultaten till verklighet. Vid institutionen utbildas dessutom framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården samt den kommunala verksamheten.

Institutionen har:

165 anställda

13 professorer

196 miljoner i omsättning