lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Sektioner EMV

Institutionen har ca 67 självständiga forskargrupper organiserade i sex sektioner.

Cell- och vävnadsbiologi

Sektionschef: Sebastian Albinsson
Följande forskargrupper ingår i sektionen:


Diabetes, metabolism och endokrinologi

Sektionschef: Olga Göransson
Följande forskargrupper ingår i sektionen:


Farmakologi och strukturbiologi

Sektionschef: Maria Kempe
Följande forskargrupper ingår i sektionen:


Immunologi

Sektionschef: William Agace

Följande forskargrupper ingår i sektionen:


Neurobiologi

Sektionschef: Gunnar Gouras (med hjälp av Ulrika Mundt-Petersen)
Följande forskargrupper ingår i sektionen:


Neurofysiologi

Sektionschef: Jens Schouenborg
Följande forskargrupper ingår i sektionen:

Neurobiology section

Best EMV Neurobiology section award 2017 was awarded Rebecca Petri for her thesis ”The Regulatory Role of microRNAs in the Mouse and Human Brain”. A ceremony where the awardee gave a talk and received her prize was held in the Segerfalk lecture hall at the BMC on January 23rd 2019.

Neurobiology section award 2017
Rebecca Petr i(in the middle) together with her supervisor Johan Jakobsson (right) and co-supervisor Malin Parmar