lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Kontakt

Postadress: 
Institutionen för
Experimentell Medicinsk Vetenskap
BMC I13
221 84 Lund

Besöksadress: 
Institutionen för
Experimentell Medicinsk Vetenskap ("EMV")
Sölvegatan 19,
BMC I13, Lund

Fakturaadress:
Institutionen för
Experimentell Medicinsk Vetenskap
Box 188,
221 00 LUND
[Ange referensperson!]

Kommunikatör: 
Katarina Branzén
katarina.branzen@med.lu.se
tel: + 46 727 33 24 22

Back-up:
Lisette Eklund
Lisette.Eklund@med.lu.se 
tel: 046-222 49 76


För att verkställa institutionsstyrelsens beslut och leda och fördela det löpande arbetet finns en ledningsgrupp bestående av prefekt med tre biträdande prefekter. Prefekten har även ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Ledningsgruppen sammanträder i regel på onsdagar. Minnesanteckningar skrivs av en representant för institutionens kanslipersonal.

Som rådgivare fungerar sektionschefsmötena med representanter för EMV:s sex sektioner, samt kanslipersonalen. Gruppen har möten cirka två veckor innan institutionsstyrelsen för att diskutera punkterna på styrelsens kommande möte.


Prefekt 
Madeleine Durbeej-Hjalt
Tel: + 46 46 222 08 12
Tel: + 46 73 640 72 63
madeleine.durbeej-hjalt@med.lu.se

Madeleine Durbeej-Hjalt

Stf & bitr prefekt
med ansvar för grundutbildningen
Karl Swärd
Tel: + 46 46 222 06 31
Karl.Sward@med.lu.se

Karl Swärd

Bitr prefekt 
med ansvar för hälsa, miljö och säkerhet
Maria Kempe
Tel: +46 46 222 08 57
Tel: +46 70 222 08 57
maria.kempe@med.lu.se

Maria Kempe

Bitr prefekt 
med ansvar för forskarutbildningen
Bengt-Olof Nilsson
Tel: + 46 46 222 77 67
E-post: Bengt-Olof.Nilsson@med.lu.se 

Bengt-Olof Nilsson

Administrativ chef Admin Mgr
Geanina Jonsson,
Ansvarsområden: Administrativ chef för kansliet, budget, bokslut, uppföljning och prognos. Prefektärenden, ledningsgrupp/ledningsstöd.
Tel:+46 46 222 77 75
 geanina.jonsson@med.lu.se

Geanina Jonsson

Kommunikatör, Communication Officer
Katarina Branzén,
Ansvarsområden: Kommunikation, nyhetsbrev, lucat, webbsidor, LUCRIS, institutionsstyrelse, sektionschefsmöten och ledningsgrupp/ledningsstöd.
Tel: +46 727 33 24 22
 katarina.branzen@med.lu.se

Katarina Branzén kommunikatör

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen sammanträder i prefektrummet (BMC i13) vanligtvis på onsdagar.

Prefekten sitter i prefektrummet (BMC i13) på tisdagar.

blad