lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

EMV Kansli

Personal på EMV Kansli / Staff at EMV Administrative office

Katarina Branzen

Katarina Branzén
Tel: +46 727 33 24 22
katarina.branzen@med.lu.se

Kommunikatör
Communication Officer

Ansvarsområden: Kommunikation, nyhetsbrev, lucat, webbsidor, LUCRIS, institutionsstyrelse och ledningsgrupp.

pontus pettersson

Pontus Brudin
Tel: +46 46 222 40 70
pontus.brudin@med.lu.se

Ekonomihandläggare (tjänstledig)
Financial Admin  

Ansvarsområden: Kundreskontra, utredningskonto och intrastat.

Ekonomihantering för grupperna Cenci-Nilsson, Durbeej-Hjalt, Hesslow, Erlanson-Albertsson, Kempe, Hultgårdh, Baumgartner, Häcker, Mani, Uller, Jakobsson, C Andersson.

Katarina Danielson

Katarina Danielson
Tel: +46 46 222 95 32
Katarina.Danielson@med.lu.se 
 

Ekonomihandläggare 
Financial Admin 

Ansvarsområden: Anläggning, inköp, inventering, reseräkningar och LUPIN. Ekonomihantering för grupperna Bjursten, Ekblad, Erjefält, Jörntell, Leeb-Lundberg och Persson.

Diana Kajsmark

Diana Devlin
Tel: +46 46 222 72 75
diana.devlin@med.lu.se

Utbildningsadministratör
Edu Admin

Ansvarsområden: Programadministratör för Biomedicinprogrammet

Lisette Eklund

Lisette Eklund 
Tel: +46 46 222 49 76
Lisette.Eklund@med.lu.se 

Personaladministratör och arbetsmiljösamordnare
HR Coord, Work Environment Coord

Ansvarsområden: tjänstledigheter, arvoden och intyg. Kontaktperson för psykosociala- och arbetsmiljöfrågor.

Lene Eriksson

Lene Eriksson
Tel:+46 46 222 08 20
lene.eriksson@med.lu.se

Ekonom
Economist 

Ansvarsområden: Ekonomihantering för forskargrupperna Degerman, Holm, Malmström, Westergren-Thorsson, Göransson, Nilsson, Swärd, Lagerstedt, Albinsson, Berger, Stenkula och Kärlprogrammet.

Marina Hultberg

Marina Hultberg
Tel: + 46 46 222 77 61
marina.hultberg@med.lu.se

Personalsamordnare
HR Specialist

Ansvarsområden: Ger HR-support till forskargrupper inom EMV samt chefsstöd inom HR-frågor.

Katarina E Johansson

Katarina Johansson
Tel: +46 46 222 49 05
Katarina_E.Johansson@med.lu.se

Arbetsmiljösamordnare
Safety & Health Coord

Ansvarsområden: Arbetsmiljöfrågor, kontaktperson för skyddronder, riskbedömningar, kemikaliehantering mm. Diariet.

Geanina Jonsson

Geanina Jonsson
Telefon:+46 46 222 77 75
geanina.jonsson@med.lu.se

Administrativ chef 
Admin Mgr 

Ansvarsområden: Administrativ chef för kansliet, budget, bokslut, uppföljning och prognos. Prefektärenden. Ekonomihantering för grupperna Erlanson-Albertsson och Kempe.

Thure Johansson

Thure Johansson
Tel: +46 46 222 06 27
Thure.Johansson@med.lu.se 

Ekonom 
Economist 

Ansvarsområden: Budget och uppföljning. Ekonomihantering för forskargrupperna Li och Björkqvist, och de starka forskningsmiljöerna Neurolund, Bagadilico och Multipark.

Karoline Karlsson

Karoline Karlsson
Tel: +46 46 2228590
karoline.karlsson@med.lu.se

Ekonomihandläggare (tjänstledig)
Financial Admin 

Ansvarsområde: Rapportering av EU-projekt.

Ekonomihantering för grupperna: Cecilia Lundberg, Malin Parmar, Roger Olsson, Tomas Björklund, Maria Swanberg, Laurent Roybon, Tomas Deierborg, Per Petersson, Christian Hansen samt Agnete Kirkeby.

Gudrun Kjellander

Gudrun Kjellander
Tel: +46 46 222 42 96
Gudrun.Kjellander@med.lu.se 

Ekonomihandläggare 
Financial Adm 

Ansvarsområden: Ekonomihantering för grupperna Agace, Johansson-Lindbom, Leanderson, Paulsson, L Svensson, Svensson-Frej, Holmberg och J Persson.

adele maansson

Adelé Månsson
Tel: +46 46 222 77 70
Adele.Mansson@med.lu.se

Utbildningsadministratör 
Admin Undergrad Edu

Ansvarsområden: Kurssekreterare för termin 1, 2 och 3 på läkarutbildningen.

Gunilla Nilsson

Gunilla Nilsson
Tel: +46 46 222 93 28
Gunilla_B.Nilsson@med.lu.se 

Ekonomihandläggare 
Financial Admin 

Ansvarsområden: Ekonomihantering för grupperna Danielsen, Gouras, Kirik, Lindkvist, Petersén, Vihinen, Schouenborg och NRC.

Anna Nilsson

Anna Nilsson
Tel: +46 46 222 72 31
anna.u_nilsson@med.lu.se

Utbildningsadministratör 
 Admin Undergrad Edu

Ansvarsområden: Kurssekreterare för termin 1, 2 och 3 på läkarutbildningen.

Jeanette Nilsson

Jeanette Nilsson
Tel: +46 46 2220685
Jeanette.Nilsson@med.lu.se

Utbildningsadministratör 
 Admin Undergrad Edu

Ansvarsområden: PD-sekreterare Läkarprogrammet och administration av Examensarbete 1, termin 5

Jens Nilsson

Jens Nilsson
Tel:+46 46 222 77 88
jens.nilsson@med.lu.se

Ekonomihandläggare, Administratör forskarutbildning
Financial Admin,  PhD-Student Administrator

Rebecca Nordh

Rebecca Nordh
Tel: +46 46 222 40 76
rebecca.nordh@med.lu.se

Personalsamordnare
HR Specialist

Ansvarsområden: Ger HR-support till forskargrupper inom EMV samt chefsstöd inom HR-frågor.

Martin Nyström 
Tel: +46 46 222 77 72
Martin.Nystrom@med.lu.se 

Ingenjör 
Engineer 

Ansvarsområden: IT-support för kansliet och vissa forskargrupper.

Monica P Vighagen
Tel: +46 46 222 40 70
monica.p_vighagen@med.lu.se

Ekonom
Economist

Ansvarsområden: Kundreskontra, utredningskonto och intrastat.

Ekonomihantering för grupperna Cenci-Nilsson, Durbeej-Hjalt, Hesslow, Erlanson-Albertsson, Kempe, Hultgårdh, Baumgartner, Häcker, Mani, Uller, Jakobsson, C Andersson.

Michaela Rydahl
Tel: +46 46 2228590
michaela.rydahl@med.lu.se

Ekonom
Economist 

Ekonomihantering för grupperna: Cecilia Lundberg, Malin Parmar, Roger Olsson, Tomas Björklund, Maria Swanberg, Laurent Roybon, Tomas Deierborg, Per Petersson, Christian Hansen, Andreas Heuer samt Agnete Kirkeby.