lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Bild EMV

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, EMV, har som uppgift att bedriva forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom.

Institutionen består idag av sex sektioner med knappt 65 forskargrupper och ca 350 medarbetare. Institutionen ska prestera forskning på högsta internationella nivå, utgöra en bas för övergripande forskning mellan klinik och pre-klinik och vara en stimulerande utbildningsplats för framtidens forskare och lärare. Institutionen vill främja samarbeten med kliniska forskargrupper och strävar efter att undervisa i olika grundutbildningsprogram på högsta professionella nivå.

Vi arbetar kontinuerligt för att skapa en god arbetsmiljö med en effektiv administration. Verksamheten präglas av demokratiska värderingar, öppenhet och kritiskt tänkande. Inga viktiga frågor avgörs utan att dessa först ventilerats i institutionens samrådsgrupper för avdelningföreträdare, doktorander, TA-personal och yngre forskare.

Vi hoppas också nå ut med information om vår verksamhet till det omgivande samhället.