lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Malaria - måste man överleva många gånger innan man blir immun!

Nästan en miljon människor dör av malaria varje år. Cirka 80% av de som dör, är små barn under fem år. Det finns inget vaccin mot malaria och resistensen mot befintliga mediciner ökar hela tiden.

Sjukdomen sprids via myggor och orsakas av en parasit som förökar sig i blodet. För att bli immun mot malaria måste man drabbas av sjukdomen 10-15 gånger, och överleva varje gång. För de flesta andra sjukdomar räcker det med att man blir sjuk en enda gång, för att man ska bli immun. Malaria fanns i Sverige fram till 1800-talet, och kallades då för ”frossan”, men försvann i samband med att bostäderna blev bättre och att det genomförts omfattande utdikningar av våtmarker.

Vårdcentral i Afrika

Foto: Kristina Persson

Vår forskning om malaria

Vi vill ta reda på hur man blir immun mot malaria, för att med den kunskapen kunna göra ett vaccin mot sjukdomen. Vi har pågående studier i Uganda där vi undersöker immunförsvaret hos barn som får malaria. Vi följer barnen under deras första levnadsår för att se hur försvaret mot malaria utvecklas. Vi studerar funktionen hos vissa specifika antikroppar som vi tror skulle kunna fungera i ett framtida vaccin. Vi har tagit fram en unik metod för att direkt i färskt blod undersöka en av immunförsvarets viktigaste celler, så kallade B-celler, och hitta de som bara känner igen malaria, vilket inte varit möjligt tidigare. Med denna metod kan vi undersöka när de malariaspecifika cellerna dyker upp i blodet efter en malariasmitta. Det finns också atypiska B-celler som inte fungerar normalt, som kan vara en av förklaringarna till att det tar så lång tid att utveckla immunitet mot malaria. Vi bedriver också studier på svenska malariapatienter, som har fått malaria efter en utlandsvistelse.

Mål

  • Att genom studier av B-celler och olika markörer för immunitet ta reda på varför det tar så lång tid att bli immun mot malaria. Vi har samlat in prover från barn i Uganda för att kunna jämföra detta med nivåer av olika immunförsvarsmarkörer, antikroppar och B-celler.
  • Utifrån denna kunskap, tillverka ett fungerande vaccin och därmed rädda livet på många människor.

Resursbehov:

Lön till doktorand och inköp av laboratorieutrustning. Kostnad: 2,5 mkr.
Lön till forskningssköterska, inköp av kemikalier och utrustning. Kostnad: 1,2 mkr.
Inköp av materiel till DNA-analys av malariaparasiter. Kostnad: 200 000 kr.

Var med och bidra!

stod global halsa andra projekt

Kontakta Emma Roybon på Emma.Roybon@med.lu.se eller ring 046- 222 72 18