lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Hur kan vi fortsätta, och vinna, kampen mot hiv i världen?

Under det senaste årtiondet har tillgången till livräddande hiv-behandling ökat dramatiskt i låginkomstländer, framför allt i Afrika där två tredjedelar av världens hiv-positiva människor lever. Allt fler människor som lever med hiv får idag sin behandling av sjuksköterskor på vårdcentraler, med begränsade resurser. Ofta saknas tillgång till laboratorieundersökningar, och sjuksköterskorna måste även hantera en mängd andra hälsoproblem. Ett exempel är tuberkulos (tbc), en sjukdom som är särskilt vanlig och allvarlig hos hiv-positiva personer.

Vi behöver öka tillgången till hiv-behandling i världen ytterligare, och för att nå detta mål måste vi hitta bättre strategier för hur denna behandling kan ges på ett säkert, enkelt och effektivt sätt på vårdcentraler i låginkomstländer. En viktig del av detta arbete är att utveckla nya metoder som kan användas för att diagnostisera tbc och för att tidigt upptäcka resistenta former av hiv.  

labbprov

Vår forskning om hiv

Vi har byggt upp en forskningsstation i Adama, en stad i centrala Etiopien med drygt 300 000 invånare. Studierna utgår från alla vårdcentraler och sjukhus i området, och vi använder forskningslaboratorier i Etiopien och Lund. Vår forskargrupp har utvecklat och utvärderat metoder som kan användas i låginkomstländer för att upptäcka tbc hos hiv-positiva. Vi har funnit att en av fem hiv-positiva samtidig har tbc, en sjukdom som i de flesta fall inte har upptäckts med de metoder som finns tillgängliga idag.

Vår forskargrupp studerar också hur resistenta former av hiv uppkommer och sprids i Etiopien, och vi konstruerar nya tekniker för att enkelt identifiera patienter som bär på resistent hiv.

Mål 

  • Att studera egenskaper hos hiv som leder till snabbare sjukdomsutveckling och högre spridning i olika segment av befolkningen.
  • Utveckla nya metoder för att diagnostisera tbc hos hiv-positiva patienter, som kan användas inom sjukvården i låginkomstländer.
  • Kartlägga och förstå hur resistent hiv sprids i Etiopien och andra delar av östra Afrika.
  • Utarbeta metoder som kan användas vid vårdcentraler för att upptäcka resistent hiv hos hiv-positiva patienter.

Resursbehov:
Lön till projektpersonal i Etiopien under ett år. Kostnad: 500 000 kr/år.
Infrastruktur och anställning av forskningspersonal. Kostnad: 1,5 mkr
Lön för 1-2 doktorander under 4 år med tillhörande projektkostnader. Kostnad: 5 mkr.

Var med och bidra

stod global halsa andra projekt

Kontakta Emma Roybon på Emma.Roybon@med.lu.se eller ring 046- 222 72 18