lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Stöd medicinsk forskning

Lunds universitets bredd och djup inom forskning och utbildning är unik i norra Europa. Forskning har blivit allt mer kostnadskrävande och därmed har externa medel fått allt större betydelse för finansiering av många projekt för kunna ligga i frontlinjen. Donationer är ett viktigt komplement till offentlig finansiering och är i många fall helt avgörande för fortsatt framgångsrik verksamhet inom flera av universitetets forskningsfält. 

Så här kan du bidra!

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet arbetar aktivt för att den forskning vi bedriver och den kunskap vi har ska bidra till att lösa globala hälsoproblem. För att göra detta driver vi olika kampanjer som lyfter olika forskningsområden.

stod global halsa havandeskapsfoergiftning

Våra donationskampanjer

Stöd en av våra pågående donationskampanjer vid Medicinska fakulteten.

stod global halsa andra projekt

Så kan du ge en gåva

Det finns olika sätt att ge en gåva till forskning som du brinner för.

Våra donationskampanjer

Stöd en av våra pågående donationskampanjer vid Medicinska fakulteten.

Så kan du ge en gåva

Det finns olika sätt att ge en gåva till forskning som du brinner för.