lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

MedCUL - pedagogisk utveckling och utbildning

medcul

MedCUL är Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande. Vi erbjuder kompetensutveckling inom undervisning och lärande. Vi verkar för att utformning av, beslut om och genomförande av utbildning ska vila på aktuellt internationellt kunskapsläge inom utbildningsområdet.

Våra kurser baseras på aktuell forskning inom utbildningsområdet och utgår ifrån kursdeltagarens aktuella undervisningssituation. Kurserna ger den högskolepedagogiska meritering som krävs för lärartjänst samt möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Vår utbildningsverksamhet utgår ifrån ett antal grundläggande principer vilka uttrycks i vår kvalitetspolicy. 

Vi arbetar också mot målen i vår strategiska plan.