lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Institutioner vid Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet består av sex institutioner som bedriver forskning och utbildning i Lund och Malmö.

Institutionerna är uppdelade i olika sektioner som i sin tur består av forskargrupper. Varje institution leds av en prefekt. Prefekten har till uppgift att leda det löpande arbetet och verkställa beslut.

Relaterad information

Vad är en institution?

En institution är en organisatorisk enhet inom en fakultet där utbildning och forskning bedrivs.