lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Vicedekanus beslut 2011

Juni

110613, M 2011/1053
Föreslå Region Skåne att anvisa 6 910 000 kr för att täcka lokalkostnader i BMC djurhus under våren 2011.


110613, M 2011/1054
Föreslå Region Skåne att anvisa 3 884 000 kr för att täcka lokalkostnader i BMC djurhus under våren 2011.


110613, M 2011/1055
Föreslå Region Skåne att tilldela ALF-medel om 1 156 504 kr för avskrivningskostnader för inredning och utrustning i BMC. Pengarna skall utbetalas till Region Skånes centrala kostnadsställe för ALF-lokaler. BMC administration tillser därefter att beloppet kommer dem tillhanda genom att ställa ut en faktura till Region Skåne.