lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Fakultetsledning

Professor Gunilla Westergren-Thorsson

gunilla westergren thorsson

Dekanus, ordf fakultetsstyrelsen

Tel: 046-222 80 84

E-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se 

Professor Lars B Dahlin

lars b dahlin

Prodekanus, vice ordf fakultetsstyrelsen

Tel: 040-33 17 24

E-post: Lars.Dahlin@med.lu.se 

Universitetslektor Anna Maria Drake

anna maria drake

Vicedekan med särskilt ansvar för sociala frågor som arbetsmiljö, kommunikation, samverkan och jämställdhet

Tel: 046-222 89 56
E-post:Anna_Maria.Drake@med.lu.se

Professor Roland Andersson

roland andersson

Vicedekan med särskilt ansvar för innovation och translationell forskning

Tel: 046-172359
E-post: Roland.Andersson@med.lu.se

Professor Anders Bjartell

anders bjartell

Vicedekan med särskilt ansvar för ALF-frågor.

Tel: 040-33 63 98
E-post:Anders.Bjartell@med.lu.se

Professor Stefan Hansson

stefan hansson

Vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på forskarnivå samt karriärvägar

Tel: 046-2223011
E-post:Stefan.Hansson@med.lu.se

Professor Cecilia Lundberg

cecilia lundberg

Vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå samt internationalisering

Tel: 046-222 05 28
E-post:Cecilia.Lundberg@med.lu.se

Mattias Brattström

Kanslichef
Tel. 046-222 72 15
E-post: Mattias.Brattstrom@med.lu.se

Johanna Sandahl

Kommunikationschef
Tel. 046-222 31 78
E-post: Johanna.Sandahl@med.lu.se

Åsa Söderberg

Ekonomichef
Tel. 046-222 17 08
E-post: Asa.Soderberg@med.lu.se

Christina Parknäs

Dekanus sekreterare
Tel: 046-222 80 71
E-post:Christina.Parknas@med.lu.se

Studeranderepresentant, företrädare för Medicinska doktorandrådet

 

Madeleine Lehander

Studeranderepresentant, ordförande Medicinska föreningen
Tel: 046-222 0108
ordf@mfskane.se

Isolda Delgado

Studeranderepresentant, ordförande Vårdvetenskapliga studentkåren
Tel: 046-222 01 08
vavs@vavs.lu.se

Samtliga foton: Charlotte Carlberg Bärg

gunilla mobilvisning

Professor Gunilla Westergren-Thorsson

Dekanus, ordf fakultetsstyrelsen

046-222 80 84
Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se 


lars mobilvisning

Professor Lars B Dahlin

Prodekanus, vice ordf fakultetsstyrelsen

040-33 17 24
Lars.Dahlin@med.lu.se


anna maria mobilvisning

Universitetslektor Anna Maria Drake

Vicedekan med särskilt ansvar för sociala frågor som arbetsmiljö, kommunikation, samverkan och jämställdhet

046-222 89 56
Anna_Maria.Drake@med.lu.se 


roland mobilvisning

Professor Roland Andersson

Vicedekan med särskilt ansvar för innovation och translationell forskning

046-172359
Roland.Andersson@med.lu.se


anders mobilvisning

Professor Anders Bjartell

Vicedekan med särskilt ansvar för ALF-frågor.

040-33 63 98
Anders.Bjartell@med.lu.se 


stefan mobilvisning

Professor Stefan Hansson

Vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på forskarnivå samt karriärvägar

046-2223011
Stefan.Hansson@med.lu.se 


cecilia mobilvisning

Professor Cecilia Lundberg

Vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå samt internationalisering

046-222 05 28
Cecilia.Lundberg@med.lu.se 


Mattias Brattström

Kanslichef
Tel. 046-222 72 15
E-post: Mattias.Brattstrom@med.lu.se

Johanna Sandahl

Kommunikationschef
Tel. 046-222 31 78
E-post: Johanna.Sandahl@med.lu.se

Åsa Söderberg

Ekonomichef
Tel. 046-222 17 08
E-post: Asa.Soderberg@med.lu.se

Christina Parknäs

Dekanus sekreterare
Tel: 046-222 80 71
E-post:Christina.Parknas@med.lu.se

Studeranderepresentant, företrädare för Medicinska doktorandrådet

Tillie Johansson

Studeranderepresentant, ordförande Medicinska föreningen
Tel: 046-222 0108
ordf@mfskane.se

Simon Markgren

Studeranderepresentant, ordförande Vårdvetenskapliga studentkåren
Tel: 046-222 01 08
vavs@vavs.lu.se

Samtliga foton: Charlotte Carlberg Bärg