lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Ansvarsfördelning

Prefekt
Mikael Bodelsson
Tel. 046-171942

Stf. prefekt
Kristina Källén
Tel. 046-171426

Bitr. prefekt, GA-ansvarig
Mona Landin-Olsson
Tel. 046-171452

Bitr. prefekt, FU-ansvarig
Karin Jirström
Tel. 046-2220829

Sektionschefer:

Sektion I-II
Bitr. prefekt
Kristina Källén
Tel. 046-171426

Sektion III 
Artur Schmidtchen
Bitr. prefekt
Tel. 046-2224522

Sektion IV 
Måns Magnusson 
Bitr. prefekt
Tel. 046-171796

Sektion V 
Lars Ekblad
Bitr. prefekt
Tel. 046-178533

DELEGATION