lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Kontakt

Ledning

Prefekt: Mikael Bodelsson, tel. 046-17 19 42
Sekreterare till prefekten: -
Stf. prefekt: Kristina Källén, tel. 046-17 14 26
Bitr. prefekt, FU-ansvarig: Karin Jirström, tel. 046-222 08 29
Bitr. prefekt, GA-ansvarig: Mona Landin-Olsson, tel: 046-17 14 52
Bitr. prefekt, HMS-frågor: Anna Darabi, tel. 046-17 85 23


Sektionschefer

SEKTION I-II
Stf. prefekt: Kristina Källén, tel. 046-17 14 26
SEKTION III
Bitr. prefekt: Artur Schmidtchen, tel. 046-222 45 22
SEKTION IV
Bitr. prefekt: Måns Magnusson, tel. 046-17 17 96
SEKTION V
Bitr. prefekt: Lars Ekblad, tel. 046-17 85 33
Bitr. prefekt: Pia Sundgren, tel. 046-17 30 32


Kansli

Administrativ chef: Lena B Gunnarsson, tel. 046-222 43 13
Personalsamordnare: Emmy Heidenblad, tel. 046-222 83 47
Personalsamordnare: Anne Vähäniemi, tel. 046-222 87 58
Administratör: Helen Johbonell, tel. 046-176653
Ekonom: Håkan Göransson, mob. 0733-36 78 75
Ekonom (EU-anslag): Magnus Zätterström, tel. 046-222 81 44
Ekonom: Anna Lindstén Janson, tel. 046-17 85 31, mob. 0702-92 84 96
FU-administratör och stipendier: Annika Törling-Ring, tel. 046-22 17 64
Kommunikatör: Olle Dahlbäck, mob. 0705-20 15 05

KANSLI

Barngatan 4
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
Hämtställe: 32