lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Sektioner EMV

Institutionen har ca 67 självständiga forskargrupper organiserade i sex sektioner.

Cell- och vävnadsbiologi

Sektionschef: Sebastian Albinsson
Följande forskargrupper ingår i sektionen:


Diabetes, metabolism och endokrinologi

Sektionschef: Olga Göransson
Följande forskargrupper ingår i sektionen:


Farmakologi och strukturbiologi

Sektionschef: Maria Kempe
Följande forskargrupper ingår i sektionen:


Immunologi

Sektionschef: Tomas Leanderson
Följande forskargrupper ingår i sektionen:


Neurobiologi

Sektionschef: Gunnar Gouras (med hjälp av Ulrika Mundt-Petersen)
Följande forskargrupper ingår i sektionen:


Neurofysiologi

Sektionschef: Jens Schouenborg
Följande forskargrupper ingår i sektionen: