lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Strokedagen i Lund 2017

Varje år får cirka 28 000 personer i Sverige och 17 miljoner i världen stroke.

  • Hur känner man igen att man får en stroke?
  • Vilken akutbehandling finns?
  • Hur kan stroke förhindras?
  • Vad säger sjukvården och experterna om rehabilitering efter stroke?

Se årets strokedag

Strokedagen i Lund 2017 ägde rum den 27 oktober kl. 13.30-16.30 i Aulan på Skånes universitetssjukhus i Lund. Aktuell och framtida forskning inom strokeområdet presenterades. Färs & Frostas Forskningspris och Forskningsanslag delades ut för andra gången. Dagen modererades av Katarina Bexelius.


Program 2017

Dagens strokesjukvård

13.30–13.40
Inledning
Med moderator Katarina Bexelius, dekanus Gunilla Westergren-Thorson, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och förvaltningschef  Björn Eriksson, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne samt styrelseledamot Cisell Eliasson, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

13.40–13.55
Hur känner man igen stroke och hur behandla i akutskedet?
Överläkare Gunnar Andsberg

13.55–14.10
Rehabilitering efter stroke
Universitetslektor Christina Brogårdh

14.10–14.20
Livet efter stroke
Samtal med en patient

14.20–14.50
Diskussion om strokevården i Skåne i dag med speciellt fokus på rehabilitering.
Björn Eriksson, förvaltningschef Skånes universitetssjukhus, Jesper Petersson, docent, verksamhetschef Skånes universitetssjukhus, Christina Brogårdh, universitetslektor, Eva Månsson Lexell, biträdande lektor, arbetsterapeut

14.50–15.05
Att förhindra återinsjuknande i stroke
Professor Arne Lindgren

Paus

15.05–15.30 
Kaffe och information från patientföreningar 

Aktuell strokeforskning och framtiden

15.30 – 15.35
Inledning
Med moderator Katarina Bexelius

15.35–15.45
Nya nervceller i den gamla hjärnan och efter stroke
Forskare Henrik Ahlenius

15.45–15.55
Nya riskfaktorer för hjärnblödning och subaraknoidalblödning
Biträdande forskare Martin Söderholm

15.55–16.05
Riksstroke - en världsunik forskningsresurs
Presenteras av docent Jesper Petersson, projektet leds av professor Bo Norrving

16.05–16.15
Vad händer när ett blodkärl brister i hjärnan - kan vi utveckla bättre behandlingar?
Professor Niklas Marklund

16.15–16.25
Utdelning av Färs & Frostas Forskningspris
Årets pristagare var läkaren och medicine doktorn Björn Hansen
Läs mer om Björn Hansen och hans forskning på Lunds universitets centrala webbplats

16.25–16.30
Avslutning
Med moderator Katarina Bexelius

strokedagen i lund
Illustration: Elina Anttila

Strokedagen i Lund arrangeras av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne med stöd från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Region Skåne 

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

 

Sociala medier

Vill du följa Strokedagen i Lund på sociala medier eller själv lägga upp något från arrangemanget. Använd då gärna hashtaggen #StrokeLund