lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Strokedagen i Lund 2017

LUND den 27 oktober kl. 13.30 - 16.30
Aulan, Skånes universitetssjukhus Lund

Varje år får cirka 28 000 personer i Sverige och 17 miljoner i världen stroke.

Vi upprepar succén från förra året med Strokedagen i Lund. Kom, träffa och lyssna på experterna!

  • Hur känner man igen att man får en stroke?
  • Vilken akutbehandling finns?
  • Hur kan stroke förhindras?
  • Vad säger sjukvården och experterna om rehabilitering efter stroke?

Aktuell och framtida forskning inom strokeområdet presenteras. Färs & Frostas Forskningspris och Forskningsanslag delas ut för andra gången. 

Dagen modereras av Katarina Bexelius.

Här på webben kommer du också kunna se en webbsändning av arrangemanget i Lund den 27 oktober

Alla intresserade är varmt välkomna! Begränsat antal platser.

Strokedagen i Lund på sociala medier: #StrokeLund


PROGRAM

Dagens strokesjukvård

13.30 – 13.40. Inledning med moderator Katarina Bexelius, dekanus Gunilla Westergren-Thorson, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och förvaltningschef  Björn Eriksson, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne samt styrelseledamot Cisell Eliasson, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

13.40 – 13.55. Hur känner man igen stroke och hur behandla i akutskedet? Överläkare Gunnar Andsberg

13.55 – 14.10. Rehabilitering efter stroke, Universitetslektor Christina Brogårdh

14.10 – 14.20. Livet efter stroke. Samtal med en patient

14.20 – 14.50. Diskussion om strokevården i Skåne i dag med speciellt fokus på rehabilitering.
Björn Eriksson, förvaltningschef Skånes universitetssjukhus, Jesper Petersson, docent, verksamhetschef Skånes universitetssjukhus, Christina Brogårdh, universitetslektor, Eva Månsson Lexell, biträdande lektor, arbetsterapeut

14.50 – 15.05. Att förhindra återinsjuknande i stroke, professor Arne Lindgren

15.05 – 15.30  Kaffe och information från patientföreningar 

Aktuell strokeforskning och framtiden

15.30 – 15.35. Inledning: moderator Katarina Bexelius

15.35 – 15.45. Nya nervceller i den gamla hjärnan och efter stroke, forskare Henrik Ahlenius

15.45 – 15.55. Nya riskfaktorer för hjärnblödning, biträdande forskare Martin Söderholm

15.55 – 16.05. Riksstroke - en världsunik forskningsresurs, presenteras av docent Jesper Petersson, projektet leds av professor Bo Norrving

16.05 – 16.15. Vad händer när ett blodkärl brister i hjärnan - kan vi utveckla bättre behandlingar?, professor Niklas Marklund

16.15 –16.25. Färs & Frostas Forskningspris

16.25 – 16.30. Avslutning: moderator Katarina Bexelius

strokedagen i lund
Illustration: Elina Anttila

Strokedagen i Lund arrangeras av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne med stöd från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.