lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Almedalsveckan 2018

Under Almedalsveckan 2018 höll Medicinska fakulteten och Lunds universitets Diabetescenter seminarium under Lunds universitets program. Här kan du se dem i efterhand!

lu i almedalen

Artificiell intelligens - din nya doktor?

Arrangör: Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne.
Dag: 4 juli 2018 12:30 - 13:30
Plats: Hästgatan 1, Visby

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) går det att idag analysera stora mängder data och dra nya slutsatser på väldigt kort tid. Det finns stora förhoppningar på att AI ska kunna hjälpa hälso- och sjukvården att snabbare ge rätt diagnos och hitta rätt behandling.

Mycket talar för att AI ska bidra till högre kvalitet och en mer rättvis vård. Samtidigt ställs vi inför viktiga frågor om exempelvis ägande, kommersialisering och ansvaret för data och AI-system. Men framförallt; Kan AI hjälpa oss i den kliniska vardagen och forskningen? Var gör AI egentligen störst nytta för patienterna? Kommer AI att ersätta vissa läkare i framtiden? Finns det risker att med att föra in AI i sjukvården och vem har ansvaret om något går fel? Kan vi verkligen lita på doktor Dator? Välkommen till ett panelsamtal som inleds med två konkreta exempel på hur AI används i forskning och på klinik idag!

Medverkande:

 • Kristina Åkesson, prodekan, Medicinska fakulteten, Lunds universitet
 • Ander Bjartell, professor i urologi, överläkare, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus
 • Johan Nilsson, adjungerad professor i thoraxkirurgi, överläkare, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus
 • Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet
 • Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring, LTH, Lunds universitet
 • Jonas Gallon, chef Digital Förnyelse, Region Skåne
 • Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist, moderator

Bör vi screena alla fyraåringar för autoimmun typ 1-diabetes?

Arrangör: Lund universitets Diabetescentrum
Dag: 4 juli 2018 16:15 - 17:15
Plats: Hästgatan 1, Visby 

I Sverige drabbas två barn varje dag av autoimmun diabetes, även kallad typ 1-diabetes. Kan screening vid fyraårskontrollen vara ett sätt att förbättra prognosen för dessa barn och leda till bättre behandlingar?

Sverige är ett av de länder i världen som har flest antal insjuknaden i autoimmun diabetes per år. Omkring 50 000 svenskar kämpar varje dag med denna allvarliga och obotliga sjukdom. Idag går det med ett vanligt blodprov att upptäcka ett barn som är på väg att drabbas av autoimmun diabetes. Men dagens behandlingar varken förhindrar ett insjuknande eller botar sjukdomen. Vad tjänar då en tidigare diagnos till? Regeringskansliets nya kontor för life science vill stärka Sveriges konkurrenskraft genom att få fler kliniska prövningar till Sverige. Borde screening av landets fyraåringar vara en del av den nya life science-strategin? Finns det några etiska hinder? På vilket sätt skulle screening leda till bättre behandling? Vid seminariet presenterar vi ny kunskap om möjligheten att förutse och förebygga autoimmun diabetes och betydelsen av tidigare diagnos och behandling. Vi berättar om pågående studier och diskuterar fördelar och nackdelar med att införa allmän screening.

Medverkande:

 • Åke Lernmark, professor, Lunds universitet
 • Markus Lundgren, läkare och forskare, Lunds universitet
 • Linda Ahlkvist, koordinator TrialNet, Lunds universitet
 • Jeanette Åkerström Kördel, koordinator GPPAD, Lunds universitet
 • Jenni Nordborg, chef, regeringskansliets nya samverkanskontor för life science
 • Kjell Asplund, professor och ordförande, Statens Medicinsk-Etiska Råd
 • Anna Mattsson, projektledare, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
 • Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist, moderator