lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Forskningens dag 2011

Tema: Andningen och livet – från första till sista andetaget

forskningens dag 2011 andningen och livet

Andningen och livet – från första till sista andetaget, var titeln för 2011 års Forskningens dag, vårt stora årliga populärvetenskapliga arrangemang då allmänheten bjuds in för att under två dagar ta del av aktuell forskning inom ett specifikt medicinskt område. Som titeln antyder handlade det om forskning kring olika sjukdomar som kan drabba våra lungor och luftvägar, från det vi föds till det vi dör.

bo ahren

Dekanus Bo Ahrén hälsar publiken välkommen!

Intressanta och intensiva dagar gav inblick i den bredd forskningsområdet spänner över. Det handlade om betydelsen av vårt första andetag som nyfödda, synen på astma- och KOL-sjukdom som systemiska sjukdomar, kopplingen idrottande ungdomar och astma och Lundamodellen för behandling av cystisk fibros. Publiken fick också göra en djupdykning ner i lungornas struktur och uppbyggnad i ordning och kaos, hur immunförsvaret verkar i lungorna med sina yrkesmördare, spejare och vakthundar. I filmsekvens såg vi med hjälp av endoskopi hur det ser ut nere i lungorna och vi fick också lära oss lite om vad som händer vid akut lungsvikt och vad som krävs för att bli lungtransplanterad. 

Ansvariga för det vetenskapliga innehållet var professor Leif Bjermer vid Institutionen för kliniska vetenskaper och forskaren Anna-Karin Larsson, Institutionen för experimentell vetenskap. Tillsammans med kollegor presenterade de 11 föreläsningar, 12 postrar och svarade på publikens frågor.

Forskningens dag avslutades med fina prisutdelningar i både Malmö och Lund.

I Malmö den 1 november fick docent Magnus Dencker ta emot ”Pris till yngre framgångsrik klinisk forskare i Region Skåne” och Fru Evy Sandberg tog emot Medicinska fakultetens silvermedalj för mångårigt och generöst stöd till fakulteten.

En priskommitté utsåg de tre bästa postrarna vid Forskningens dag 2011. Första pris gick till poster nr 5: "Systemisk skleros – varför blir man andfådd?" Posterförfattare var Dirk Wuttge med medarbetare.

magnus dencker

Magnus Dencker mottar priset till Yngre framgångsrik forskare.

sandblompriset

Fru Evy Sandberg tog emot Medicinska fakultetens silvermedalj

vinnarposter

Dirk Wuttge framför den vinnande postern.

I Lund den 2 november delade Med.dr h.c Elisabeth Edholm Fernström ut Eric K. Fernströms stiftelses Nordiska pris på 1 miljon kronor till professor Anders Björklund och de svenska lokala priserna på 100 000 kronor vardera till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Lunds yngre pristagare 2011 är professor Mattias Belting.

 

anders bjoerklund

Professor Anders Björklund harangerades av professor Patrik Brundin och jämfördes vid en annan, för allmänheten mer känd, skånsk stjärna, Zlatan Ibrahimovic

elisabeth edholm fernstroem

Med.dr h.c Elisabeth Edholm Fernström ut Eric K. Fernströms stiftelses nordiska pris på 1 miljon kronor till Anders Björklund

mattias belting

Lunds yngre pristagare 2011, professor Mattias Belting

Se Forskningens dag på webben
Hela arrangemanget filmades och finns att se på webben. Tidskriften Aktuellt om vetenskap och hälsa, november 2011, som presenterar artiklar med alla medverkande forskare, såväl föredragshållare som posterförfattare, finns att beställa, se länk nedan.

Bakom planering och genomförande av arrangemanget står Medicinska fakulteten, Region Skåne med FoU-enheten, Skånes universitetssjukhus, Labmedicin Skåne samt Psykiatri Skåne och Eric K. Fernströms stiftelse.

leif bjermer

Publiken hälsades "Lungligt välkomna!" av Leif Bjermer

posterpresentation

Anna-Karin Larsson presenterade postrarna.

romberg

Kerstin Romberg föreläst om ansträngningsutlöst astma

vaerdinnor

Värdinnorna som får arrangemanget att flyta.

 

louise lannefors

Louise Lannefors om Lundamodellen för behandling av CF.

poster

I pausen gavs det tillfälle att titta på postrarna ...

kaffe

... och dricka kaffe.

yoga

Publiken fick testa andningsyoga under ledning av Åsa Marsal

jonas erjefaelt

En förläsning om vårt immunförsvar av Jonas Erjefält

tv saendning

Forskningens dag kablades ut på SUS intern-TV och finns att se på webben.

transplantation

Ingrid Skog talade om transplantation

panel

Panelen svarar på publikens frågor