lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Vår vision är att vara en medicinsk fakultet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors hälsa.

Medicinska fakulteten är en av åtta fakulteter/vetenskapsområden vid Lunds universitet. Medicinska fakulteten ska i nära samarbete med aktörer inom hälso- och sjukvården bidra till ökad kunskap för ett bättre liv genom utbildning, forskning och kunskapsförmedling av hög kvalitet och med hög relevans för människors hälsa. Här finns 1 800 anställda, 1100 forskarstuderande och 2 800 helårsstudenter på åtta utbildningsprogram på grundnivå samt mastersprogram och specialistutbildningar för sjuksköterskor på avancerad nivå.

Vad är en fakultet?

En fakultet är en avdelning av närbesläktade ämnen inom ett universitet eller en högskola.

En fakultet har tre huvuduppgifter: att bedriva utbildning och forskning samt att samverka med det omgivande samhället, den så kallade tredje uppgiften. Universitetet är en statlig myndighet.

Universitetets och fakultetens uppgifter definieras i: