lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Prestigefyllt europeiskt forskningsanslag till cancerforskare

2012-01-26

Cancerforskaren Håkan Olsson vid Lunds universitet får ERC, European Research Council, Advanced Grant, vilket innebär ett stöd till epidemiologiforskningen på maximalt 11 miljoner kronor under en femårsperiod.

– Jag är väldigt glad, särskilt som de här pengarna satsas på den epidemiologiska cancerforskningen, om varför vi blir sjuka och hur vi ska kunna förebygga sjukdomar, säger Håkan Olsson, professor i onkologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

haakan olsson

Håkan Olsson

Forskningsstödet är avsett för projekt kring ”genetiska och miljöassocierade orsaksfaktorer vid vanliga tumörsjukdomar, särskilt bröstcancer och malignt melanom”.
ERC Grant syftar till att stödja excellent forskning utförd och ledd av oberoende och världsledande forskningsledare och att väl etablerade forskningsledare ska kunna bedriva banbrytande, högriskprojekt som öppnar nya vägar inom sina respektive forskningsområden.

– Det är särskilt glädjande att det här forskningsstödet går direkt till forskargruppen och inte till ett nätverk av forskare. Det gör det ju så mycket enklare att hantera, bland annat administrativt. Det ger oss också arbetsro, att under de här fem åren helt kunna ägna oss åt forskningen, säger Håkan Olsson som är verksam vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Han vill också passa på att hylla den egna forskargruppens insatser.
– Det här är erkännande för forskargruppen som arbetat framgångsrikt de senaste åren, inte minst i samarbete med våra forskarkollegor i engelska Leeds, säger han.
– Sedan har vi en fantastisk förmån i Sverige att bedriva patientorienterad forskning, då vi har tillgång till Cancerregistret. Det är inte alla forskare som har det. Det är unikt.

ERC finansierar etablerade forskare inom alla ämnesområden via utlysningen "Advanced Investigator Grant", Advanced Grants.
De forskare som har möjlighet att söka ERC Grant förväntas vara aktiva forskare som har en historik av betydande landvinningar inom forskningen under de senaste 10 åren.

Kontakt
Håkan Olsson, professor i onkologi vid Lunds universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
Telefon: 046-176648, Mobil: 0706-077554, E-post: hakan.olsson@med.lu.se