lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Stort intresse för professorsföreläsning med Christina Brogårdh

2019-03-21

Professorsföreläsning med Christina Brogårdh

Den 7 mars arrangerade Institutionen för Hälsovetenskaper en professorsföreläsning för att välkomna Christina Brogårdh som ny professor i Fysioterapi vid Lunds universitet.

Intresset var stort och över 60 besökare samlades för att lyssna till Christina som berättade om sin forskning inom neurologisk rehabilitering och vad som hänt under de senaste 20 åren.  

Christina Brogårdh
Christina Brogårdh

– Det var fantastiskt roligt att så många var intresserade av föreläsningen, att få göra en exposé över min forskning och att sammanfatta kunskapsläget inom området. Under de senaste 20 åren har vi bla fått en ökad kunskap om hur det är att leva med en neurologisk sjukdom, vilka rehabiliterings-insatser som behövs, evidens för olika åtgärder och en ökad kunskap om vilka mätmetoder som är tillförlitliga för att utvärdera olika rehabiliteringsinsatser, säger Christina Brogårdh.

Christina har en mångårig erfarenhet som fysioterapeut och forskare inom neurologisk rehabilitering och är också prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper. Den 11 oktober 2018 blev hon utnämnd som professor i fysioterapi.


Läs också
Christina Brogårdh ny professor i fysioterapi

Tips: 
Missa inte professorsföreläsningen den 4 april. Eva Ageberg berättar om forskning inom området "Träning är bra för våra leder".