lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Lundastudent tilldelas “Global Swede 2019"

2019-05-22

Grattis Salma Kikhia, student på Lund universitetets mastersprogram i folkhälsa, som tilldelas Global Swede-diplom. Diplomet ges till studenter som utmärkt sig inom områden kopplade till innovation och entreprenörskap och visat sig vara goda representanter för både Sverige och det egna landet. Salma Kikhia, som kommer från Syrien, är en av 26 internationella studenter i Sverige som tilldelas diplomet.

global swede
Salma Kikhia, masterstudent i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet mottar sitt Global Swede-diplom. Foto: Sofia Nahringbauer.

Det är Utrikesdepartementet och Svenska institutet som delar ut Global Swede. Syftet är att bygga långsiktiga relationer med internationella studenter i Sverige och att skapa broar av gränsöverskridande och multikulturella nätverk som ska bidra till svensk handel och gynna arbetet med att nå framtida lösningar.

– Global Swede är ett sätt att säga tack till några av våra mest innovativa internationella studenter. Studenter från andra länder spelar en viktig roll i våra internationella relationer och jag hoppas att utmärkelsen kan uppmuntra till fortsatt utbyte och relationer med Sverige, säger Ann Linde i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Maria Björkqvist, vicedekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitetet, har nominerat Salma Kikhia till utmärkelsen:

– Salma kommer från Syrien där hon också utbildat sig till läkare. För närvarande studerar hon, masterprogrammed i folkhälsovetenskap. Salma Kikhia, brinner för att använda sin bakgrund och sina kunskaper i folkhälsovetenskap för att skapa en bättre situation och förutsättningar för människor i sin omgivning. Salma är mycket engagerad i det svenska nätverket för internationella mastersprogram i folkhälsovetenskap (SNHI) och i olika frivilligorganisationer. Med dessa som bas arbetar hon aktivt för att skapa engagemang för hälsofrämjande insatser bland migranter i Malmöområdet. Vi är glada och stolta över att Salma Kikhia fått utmärkelsen ”Global Swede”.

Länk till pressmeddelande från Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/ann-linde-delar-ut-diplom-till-internationella-toppstudenter/

Katrin Ståhl