lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Professorsföreläsning med Eva Ageberg

2019-05-15

Under april arrangerade Institutionen för Hälsovetenskaper en professorsföreläsning för att uppmärksamma och välkomna Eva Ageberg som ny professor i Fysioterapi vid Lunds universitet.

Professorsföreläsning med Eva Ageberg

Intresset var stort och över 60 besökare samlades för att lyssna till Eva som berättade om sin forskning inom området "Träning är bra för våra leder”.   

Eva Ageberg har en mångårig klinisk erfarenhet som sjukgymnast. Hon tog sin sjukgymnastexamen 1992 och jobbade därefter kliniskt med fokus på rörelseorganens sjukdomar innan hon påbörjade sin forskarutbildning vid Lunds universitet.

Eva Ageberg, professor i Fysioterapi.
Eva Ageberg, professor i Fysioterapi.

– Som kliniker ville jag veta mer om vad vi kan förbättra både vad gäller undersökning och behandling. Det ledde mig in på forskarutbildningen här i Lund, berättar Eva Ageberg, som disputerade 2003 med en avhandling om balans vid korsbandsskada i knät.

Efter disputationen fortsatte hon som postdoktor vid sidan av sin adjunktstjänst. Under 2008 blev hon utnämnd till docent och fick så småningom medel att anta doktorander.

Det var under 2013 som hon startade forskargruppen Muskuloskeletal funktion som hon idag driver med fem medarbetare. Forskningen handlar om prevention och behandling av skada/sjukdom i muskuloskeletala systemet (leder, skelett, muskler, nerver), som knäskada och artros.

– Jag tycker det är väldigt roligt att forska och gillar det systematiska sättet att arbeta på, att förmedla budskap skriftligt och muntligt, statistikkunskaper och alla kontakter man knyter världen över. Det är ett mångfasetterat arbete som också är personligt utvecklande, säger Eva Ageberg.

Efter över 15 år av forskning, handledning, undervisning och projektledning sedan sin disputation, blev Eva Ageberg utnämnd till professor i Fysioterapi, hösten 2018.

– Det känns bra och roligt. Samtidigt är det ett erkännande från universitetet att den forskning jag gör är viktig för de personer den berör, de med risk för skada eller som har skada/sjukdom i rörelseorganen, säger Eva Ageberg.

Text och foto: Jon Ulvsgärd