lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Vad kan vi göra för att vända den negativa fertilitetstrenden?

2019-05-06

Vi väntar allt längre innan vi planerar för barn. Men vilka samhällsekonomiska och hälsorelaterade konsekvenser kan vi förvänta oss den negativa fertilitetstrenden? Hur gör vi människor i reproduktiv ålder mer medvetna om fertilitet, levnadsvanor och en reproduktiv livsplan? Vad kan politiker göra för att vända samhällstrenden? Detta och mycket annat ska avhandlas under ett symposium i Malmö.

barnfot

Vad: Forskningssymposium Life Cycles: Human Reproduction, Growth, and Development
När: 9–10 maj 2019. Startar torsdag 9 maj klockan 10. Slutar fredag 10 maj klockan 13. Dag två avslutas med panelsamtal på temat How to promote healthy reproduction in the Öresund area?
Var: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus Malmö
Programmet i sin helhet finns att ladda ner i medicinska fakultetens kalendarium på med.lu.se.
 
Journalister är välkomna att delta under hela eller delar av symposiet som avslutas med ett panelsamtal. I panelsamtalet medverkar danska och svenska forskare tillsammans med Gilbert Tribo (L) och Anna Mannfalk (M), politiker i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, för att ge sin syn på hur vi kan främja en sund reproduktion och motverka att alltför få barn föds.

Symposiet ”Life Cycles: Human Reproduction, Growth, and Development” syftar till att diskutera multidisciplinära perspektiv inom forskningen och vården relaterade till livets tidiga faser. Svenska och internationella forskare inom flera medicinska specialiteter med fokus på reproduktion och fosterutveckling deltar vid symposiet. Ett av fokusområdena under symposiet är pre- och perikonceptionell hälsa. Det är ett relativt nytt forskningsområde som fokuserar på hälso- och livsstilsrelaterade faktorer hos kvinnan och mannen innan och under tiden kring befruktningen och som kan påverka fostret och det blivande barnets hälsa, även som vuxen och hos efterföljande generationer.
 
Forskare som deltar är bland andra Michael Eisenberg, professor i urologi vid Stanford University, som forskar på manlig fertilitet. Hans studier har bland annat visat att barn till äldre fäder har ökad risk för sjukdomar och att infertilitetsproblem hänger samman med ökad risk för sjukdomar som hjärtinfarkt, diabetes, högt blodtryck. Jacquetta Trasler, professor i pediatrik vid McGill University i Montreal, presenterar sin studie som fann att höga doser av folsyra ger epigenetiska förändringar i spermiernas kromosomer (DNA-metylering) som kan föras vidare till kommande generationer. Anders Nyboe Andersen, professor i assisterad reproduktion vid Rigshospitalet i Köpenhamn, pratar om hur de arbetar med fertilitetsrådgivning för att förebygga infertilitet. Till fertilitetsrådgivningen i Region Hovedstaden kan kvinnor och män komma, individuellt eller i par. Där får de klinisk undersökning, information och rådgivning om levnadsvanor, bedömning av risker för kommande infertilitetsproblem och rekommendationer inför en eventuell familjeplanering.

Kontakt och frågor kring om och deltagande vid symposiet:
Aleksander Giwercman, professor i reproduktionsmedicin, Lunds universitet, aleksander.giwercman@med.lu.se, 0768-87 02 12
Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning och epidemiologi, Lunds universitet, peter.nilsson@med.lu.se, 040-33 24 15

Symposiet är arrangerat i samarbete med representanter från Epihealth (Epidemiology for Health), ett strategiskt forskningsområde vid universiteten i Lund och Uppsala, Reprounion, ett EU-projekt lett från Lunds universitets och Center of Excellence for Reproduction and Perinatal Sciences (CERPS) och Svensk andrologisk förening.