lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Beslut fattat om nytt hus för djurförsöksverksamhet

2019-04-26

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet investerar i ett nytt hus för djurförsök med möss och råttor ­– en anläggning som blir Sveriges modernaste i sitt slag. Det handlar om högkvalitativa lokaler för att på bästa möjliga sätt säkerställa djurens hälsa. Det innebär också ännu högre kvalitet på den medicinska forskning som görs med stöd i djurförsök.

– Syftet är inte att öka djurförsöksverksamheten utan att ytterligare förbättra den. Vi behöver ändamålsenliga och framtidssäkra lokaler för att garantera djurens hälsostatus och ge djurförsöksverksamheten optimala förutsättningar. Därför väljer vi att bygga ett nytt djurhus som möjliggör forskning av hög kvalité utifrån högt ställda försöksdjursetiska principer, säger Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten.

Djurförsök används i vetenskapligt syfte med målet att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar. Större delen av den medicinska forskningen vid Lunds universitet utförs i provrör eller med hjälp av cellodlingsteknik. Så långt som det är möjligt används inte djurförsök. Men det finns forskningsstudier där djurförsöken ger oss kunskaper som ännu inte går att uppnå på annat vis.

Ett långsiktigt mål enligt både svensk och europeisk lagstiftning, är att ersätta försöksdjur med djurfria metoder. Vägen dit går via de tre R:ens princip: det vill säga ersätta, reducera och förfina djurförsöken*. Det nya djurhuset Comparative Medicine Unit (CMU), kommer att ge fakulteten ännu bättre möjlighet att efterleva de tre R:ens princip. CMU bidrar till att fakultetens forskare kan både reducera antalet försök och förfina de försök som genomförs.

– Sverige har en strikt lagstiftning när det gäller djurförsöksverksamhet. Medicinska fakulteten är mycket mån om att följa alla lagar och krav och uppförandet av CMU är ett viktigt led i detta arbete, säger Erik Renström.

Läs mer om Comparative Medicine Unit

Läs mer om djurförsök vid Medicinska fakulteten


Fakta om Comparative Medicine Unit (CMU)

På CMU kommer det finnas i första hand möss, eventuellt även en mycket liten andel råttor. Lokalerna har kapacitet för mellan 20 000 – 35 000 djur. Bruttoarean kommer att bli 6 600 kvm.


*Fakta om 3R ­– en princip för etiska djurförsök

Replace ­– ersätta: Att ersätta djurförsök betyder att du ersätter en forskningsmetod med levande djur med en alternativ forskningsmetod utan levande djur, men som ger motsvarande information.

Reduce ­– minska: Att minska antalet djur betyder att du använder färre djur i ett försök än vad som tidigare varit möjligt för att få en viss mängd information. Att minska antalet djur kan också betyda att du från ett och samma djur får mer information än tidigare.

Refine ­– förfina: Att förfina djurförsök betyder att du arbetar för att minimera smärta eller lidande för djur i försök. Att förfina djurförsök kan också betyda att du ökar välfärden för djur i försök.