lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Gabriel Strandberg får forskningsbidrag från Gelinfonden

2019-04-24

Stiftelsen professor Lars-Erik Gelins minnesfond, även kallad Gelinfonden, delade i slutet av april 2019 ut totalt 425 000 kronor till forskning inom transplantationsområdet. I år gick ett av bidragen till Gabriel Strandberg, forskarstuderande vid Lunds universitet.

gabriel strandberg gelinfonden
Gabriel Strandberg. Foto: Gelinfonden.

Gabriel Strandberg, läkare vid Skånes universitetssjukhus och forskarstuderande vid Medicinska fakulteten och institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, får 100 000 kronor från Gelinfonden för sitt forskningsprojekt Aktivering av det medfödda immunförsvaret och dess inflytande på cellrekrytering vid organtransplantation. 

Lars-Erik Gelin – banbrytande pionjär

Lars-Erik Gelin (1920–1980) var läkare och innehavare av den första professuren i transplantationskirurgi i Sverige och en nationellt och internationellt banbrytande forskare inom transplantationsområdet. 1965 utförde Lars-Erik Gelin den första njurtransplantationen i Göteborg, och under 1970-talet utvecklade han transplantationsverksamheten på Sahlgrenska till en av de ledande i världen. 

1981 grundade Njurförbundet Västsverige stiftelsen professor Lars-Erik Gelins minnesfond som årligen delar ut mellan 500 000 och en miljon kronor till forskning och stipendier inom transplantationsområdet. 

Besök Gelinfondens webbplats för mer information om stiftelsen och bidragen.

Tove Gilvad