lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Stamceller, stamceller och stamceller

2019-04-08

Under en heldag, arrangerad av stamcellsforskare på Medicinska fakulteten, fick 200 skånska gymnasielever möjlighet att fördjupa sig i stamcellernas värld. Det var under den årliga UniStem-dagen 15 mars som lundaforskarna delade med sig av sina kunskaper, bjöd in eleverna till sina labb och talade om dagens och morgondagens stamcellsforskning med både möjligheter och utmaningar.

unistem 2019

UniStem Day är en del i en större satsning inom EU för att öka ungas kunskaper om stamcellsforskning. Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap, är initiativtagare till UniStem Day på Lunds universitet. Sedan starten 2015 har hon lyckats att motivera ett femtiotal kollegor på Stamcellscentrum för att engagera sig i detta evenemang. En av dem är Göran Karlsson som är ansvarig för årets UniStem dag.

– Alla inblandade har gjort ett fantastiskt jobb och återkopplingen från eleverna har varit mycket positiv. Jag är glad över att det blev en så fin interaktion mellan de inblandade forskarna och den här gruppen av mycket inspirerade gymnasielever. Riktigt kul verkar alla ha haft, säger Göran Karlsson.

Eleverna fick bland annat lyssna på stamcellsforskarna Malin Parmar och Mattias Magnusson som berättade vad man kan göra med stamceller idag och framför allt vad de vill kunna göra i framtiden. I Malin Parmars labb jobbar de med att omprogrammera hudceller till nervceller, för att till exempel kunna hjälpa personer med Parkinsons sjukdom. Förhoppning inför framtiden är att kunna ersätta de sjuka nervcellerna med friska nervceller framodlade i laboratoriet.

Sedan var det dags för gymnasisterna att ge sig ut på labben på Biomedicinskt centrum för att få se hur forskningen faktiskt går till i praktiken. Väl där fick eleverna laborera tillsammans doktorander från forskarskolan i stamcellsbiologi.

Mattias Akke och Michael Finjan från Katedralskolan i Lund besökte just Malin Parmars labb. Under ledning av doktoranderna Fredrik Nilson och Sara Nolbrant fick de se celler under omprogrammering.

– Det är väldigt intressant, säger Michael Finjan. Vi går natur så vi har en bra bas, men vi lär oss nya grejer idag. Vi får se hur forskning verkligen går till.

unistem 2019 akke och finjan
Fr vä: Fredrik Nilson, doktorand i Malin Parmars lab tillsammans med Mattias Akke och Michael Finjan.

Mattias Akke, som sedan barnsben siktat in sig på att bli forskare, tycker att dagen gett en viktig inblick i hur forskning går till och UniStem-dagen har inte fått honom att ändra sig. Michael Finjan har tidigare inte velat jobba som forskare. Han har trott att det mest är mycket arbete.

– Men idag har jag insett att det kan vara kul. De verkar verkligen tycka att det är roligt!

”Taking science to schools – Borrow a scientist”

Det är femte året i rad som stamcellsforskarna arrangerar UniStem-dagen och intresset har varit större än någonsin. Väldigt glädjande, men det är inte görligt att ta emot fler än 200 elever. För att nå ut till ännu fler elever har stamcellsforskarna i år tagit ett nytt grepp.

I projektet ”Taking science to schools – Borrow a scientist” kommer 12 doktorander från forskarskolan i stamcellsbiologi att besöka sex skolor runt om i Skåne. Projektet ingår i forskarskolans ”Professional development program”, som är ett ettårigt utbildningsprogram med syfte att komplettera doktorandutbildningen.

– I programmet ingår forskningskommunikation inom ramen för universitetets tredje uppgift - varför det är viktig både för samhället men också för oss forskare, säger Christine Karlsson och Jenny Hansson, initiativgivarna till programmet.

Bland annat har doktoranderna i forskarskolan deltagit i en workshop med Ulf Ellervik, professor i kemi vid LTH med ett brinnande intresse för, och lång erfarenhet av, att dela med sig av kunskap till allmänheten.

stamcellsforskarskolan
Fr vä: Ulf Ellervik tillsammans med doktoranderna från forskarskolan i stamcellsbiologi Jonas Fritze, Ouyang Yuan, Jessica Giacomoni, Anna Konturek-Cieśla, Niklas Krauße, Magdalena Madej, Sandro Meyer, Maria Jassinskaja, Taha Sen, Mohamed Eldeeb samt Jenny Hansson, Christine Karlsson som är initiativtagare till Professional Development-programmet för forskarskolan i stamcellsbiologi.

Målet med både UniStem och ”Taking science to schools – Borrow a scientist” är att stimulera unga människors intresse för stamcellsforskning och att förse dem med en inblick i forskningens vardag. På köpet får doktoranderna bra träning i att kommunicera sin forskning målgruppsanpassat till en allmän publik.