lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Anna Blom utses till Wallenberg Scholar

2019-03-25

Två Lundaforskare tilldelas 18 miljoner kronor vardera av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse genom ett femårigt anslag för fri forskning. Dessa är Anna Blom vid Medicinska fakulteten och Stephanie Reimann, LTH.

anna blom foto tove smeds
Anna Blom, Institutionen för translationell medicin. Foto: Tove Smeds

En viktig del i vårt immunförsvar är vårt komplementsystem, ett 40-tal proteiner som ”åker runt” i blodet och märker upp bakterier, virus och annat farligt så att våra vita blodkroppar lättare kan hitta och oskadliggöra det skadliga. Anna Blom, professor i medicinsk proteinkemi, intresserar sig särskilt för komplementproteinet C3 som hon upptäckt inte bara har en roll för immunsystemet i blodet utan även inuti våra celler där det reglerar en av de mest grundläggande av cellens funktioner, autofagi.

–  Autofagi är en process som celler använder för att bryta ner och återanvända sina organeller för att bättre överleva under stress. Vi vill förstå autofagiprocessen i detalj för att få bättre kunskap om hur sjukdomsalstrande bakterier känns igen och hanteras av immunsystem, säger Anna Blom.

Anna Bloms forskningsprojekt syftar till att hitta molekyler som styr komplementsystemets processer inuti cellerna, och interaktionen med komplementsystemet utanför, och förstå proteinernas funktioner. Genom ökad förståelse för hur vårt eget immunsystem känner igen inkräktare hoppas forskarna i förlängningen finna nya behandlingsvägar för bland annat infektioner och diabetes.

Hur känns det att få ett individuellt anslag som så tydligt är till fri forskning?

– Det känns helt fantastisk och jag känner enorm lättnad att kunna utveckla mitt mest spännande projekt och även behålla de suveräna forskare som var med och framställde preliminära data för projektet. Finansiering för nästan hela min forskning och grupp på knappt tjugo personer kommer från kortsiktiga externa medel vilket innebär stor stress och även påverkar valet av projekten till de mer säkra som kommer leverera resultat snabbt. Jag vill uttrycka min tacksamhet för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som har långsiktig, tydlig och genomtänk strategi för stora satsningar på svensk forskning.