lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Hallå där... Sandra Lindstedt Ingemansson

2019-03-22

, docent på avdelningen för thoraxkirurgi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Du tilldelades nyligen Wallenberg Clinical Fellows ur Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. En möjlighet som få yngre forskare ges, men vad innebär det konkret?

– Det ger mig en unik möjlighet att under tre år arbeta med forskning på halvtid i kombination med min kliniska tjänst. Som tillägg även ett generöst projektanslag vilket gör det möjligt att anställa personer med olika kompetensområden för att utöka och förbättra mitt forskningsteam, vilket krävs för att driva projektet framåt. 

sandra lindstedt ingemansson
Sandra Lindstedt Ingemansson är en av WCMM-forskarna vid IKVL och Medicinska fakulteten.

Du tilldelades anslaget för projektet ”Non-invasive monitoring and detection of lung transplant rejection status in exhaled breath particles”. Vad är det ni ska titta närmare på?

– Avstötning är ett stort problem inom lungtransplantation. Idag är biopsi, provtagning av vävnad, det regelmässiga sättet för att upptäcka eventuell avstötning vid lungtransplantation, men metoden har begränsad tillförlitlighet. Projektet syftar till att optimera en ny icke-invasiv teknik baserad på analys av partiklar i utandningsluften, som ska användas för att upptäcka tidig avstötning av transplantatet. Tidigt insatt behandling är av väsentlig betydelse för patienternas chans till bevarad lungfunktion och överlevnad.

Hur många patienter i Sverige är årligen i behov av en lungtransplantation?

– I Sverige finns två lungtransplantationscenter; Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Just nu väntar cirka 60 patienter på en lungtransplantation.

Hur många drabbas av avstötning efter en transplantation?

– Avstötning är den största orsaken till mortalitet efter lungtransplantation. 3-5 år efter transplantationen har cirka 50 procent av patienterna drabbats av avstötning.

Hur är tillgången på organ och hur lång är väntelistan för de som är i behov av en lungtransplantation?

– Tillgången på organ är mycket begränsad. Tyvärr förekommer dödsfall på väntelistan då alla inte hinner få organ i tid. Detta beror på att det inte finns tillräckligt med organ.

Hur ser det ut globalt?

– Bilden i Sverige speglar bilden internationellt. Man försöker hitta vägar för att öka antalet och möjliga donationer samt orsaker och nya diagnosmöjligheter för avstötning.

Hur mycket outforskad mark finns det kring lungtransplantationer?

– Det finns så mycket outforskat och så mycket vi inte vet.

Hur väcktes ditt intresse en gång för forskning?

– Jag har alltid varit intresserad av forskning och jag har framförallt drivits av att ta kliniska problem till labbet och försöka lösa dem och därefter implementera nya metoder i kliniken. Jag ser translationella forskningssamarbeten som mycket stimulerande och utvecklande.

Intervju: OLLE DAHLBÄCK