lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Big data, muffins och rymdresor

2019-02-18

Vad har muffins och rymdresor gemensamt? Frågan aktualiserades när "Epigenetikens fader" Andrew Feinberg från USA opponerade på en ny avhandling framlagd vid Lunds universitet.

I avhandlingen som handlar om s.k. DNA-metylering ingick bl.a. en studie där deltagarna fick äta muffins bakade med olika typer av fett.

 

Porträttfoto av Andrew Feinberg. Fotograf: Sara Liedholm