lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

J.W.Runebergs pris till Leif Groop

2019-01-29

J.W.Runebergs pris år 2019 tilldelas professor Leif Groop för hans banbrytande forskning i diabetes. Priset delas ut av Finska Läkaresällskapet för framgångsrik vetenskaplig verksamhet inom medicin.

leif groop
Leif Groop. Photo: Apelöga

Leif Groop fick sin läkarutbildning i Bern, och återvände därefter till Österbotten i Finland, där han tjänstgjorde som hälsocentralsläkare i Närpes. lntresset för diabetes väcktes tidigt. Han var pionjär inom behandlingen, bl.a. genom att inrätta den första diabetesskötersketjänsten i Finland. Han fick sin inremedicinska specialistutbildning vid tredje inremedicinska kliniken vid Helsingfors universitetssjukhus och disputerade 1982 vid Helsingfors universitet.

Redan 1990 påbörjade han den s.k. Botnia-studien med syfte att utreda ärftlighetsfaktorer för diabetes. Letandet efter diabetesgener med bättre molekylärgenetiska metoder blev möjligt
under en forskningsvistelse i Boston 1991-1992.

År 1993 blev Leif Groop rekryterad till Lunds universitet som professor i Malmö. Där byggde han upp en spetsforskningsenhet i diabetes. Verksamheten expanderade och blev Lunds universitets Diabetescenter (Lund University Diabetes Center) och bildade tillsammans med Uppsala universitet ett nationellt forskningsnätverk for diabetesforskare i Sverige (EXIODIAB, Excellence Of Diabetes Research In Sweden). Under alla sina arbetsår i Sverige har professor Groop fortsatt med Botnia-studien som haft en stor betydelse for diabetesforskningen i Finland.

Leif Groop har publicerat över 760 vetenskapliga artiklar.

Priset delades ut den 25 januari i Helsingfors under Finska Läkaresällskapets årsmöte.

Fakta J.W. Runebergs pris

Finska Läkaresällskapet utdelar vartannat år J.W. Runebergs pris (en medalj och ett penningbelopp) for framgångsrik vetenskaplig verksamhet. Johan Wilhelm Runeberg, nationalskaldens tredje son, var professor i klinisk medicin vid Helsingfors universitet och donerade medel till detta pris ar 1902.

Källa: Pressmeddelande från Finska Läkaresällskapet