lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Pris till bästa kliniska handledare 2018

2019-01-24

Dan Bergkvist, specialistläkare i ortopedi, har utsetts till bästa kliniska handledare höstterminen 2018 av läkarstudenterna vid Lunds universitet i Malmö. Studenternas pris för bästa kliniska placering går till ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Malmö.

dan bergkvist studenters kliniska handledarpris 2018 foto tove gilvad
Dan Bergkvist, specialistläkare i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, av studenterna utsedd till bästa kliniska handledare vid läkarutbildningen termin 8. Foto: Tove Gilvad

Studenter vid Lunds universitets läkarutbildning termin 8 med klinisk medicin 3, den så kallade kirurgterminen, nominerar varje termin bästa kliniska handledare och bästa kliniska placering.

Inspirerande att handleda

Dan Bergkvist är specialistläkare i ortopedi och har sedan augusti 2018 ett amanuensuppdrag där han undervisar och handleder läkarstudenter under termin 8 vid ortopediska kliniken på Skånes universitetssjukhus, Malmö.

– Att få priset är fantastiskt roligt och inspirerar mig i mitt fortsatta arbete. Det är förvånansvärt kul att ha hand om dessa skarpa hjärnor. Duktiga, begåvade studenter som verkligen vill lära sig och genom att undervisa får jag själv fördjupade kunskaper på området.  

Specialist i ortopedi

Utbildad till läkare 2009 har Dan Bergkvist sedan 2011 varit verksam vid ortopediska kliniken i Malmö. Sedan 2012 är han doktorand vid universitetet och forskar parallellt med sin kliniska anställning, med fokus på sjukdomspanoramat kring knän och menisker. Dan Bergkvist tycker att ortopediska kliniken i Malmö har bra förutsättningar för att undervisa och verka som amanuens, att det finns en kulturtradition på kliniken där medarbetare delar med sig av sina kunskaper. Som handledare blir det därför lätt att göra rätt, menar han.

– Vi har en kollegial samverkan där alla tar amanuensuppdraget på allvar och där varje medarbetare ser sin del i att kunna bidra när vi tar oss an våra studenter. Framgångsfaktorer som jag också tror bidrog till att ortopediska kliniken i Malmö även fick studenternas pris för bästa kliniska placering. 

Motiveringen för bästa kliniska handledare

Dan Bergkvist får priset ”För sitt engagemang, sin ödmjukhet och förmåga att föra vidare kunskap på ett effektivt och lättförståeligt sätt. Han tar varje tillfälle i akt att lära oss något nytt och gör det alltid på ett stimulerande och underhållande vis”.

Ortopediska kliniken i Malmö utsågs dessutom till bästa kliniska placering med motiveringen:

”Med strukturerad undervisning, intresserade handledare och många olika lärmoment lyckas ortopedkliniken ge en helhetsbild av arbetet som ortoped. Särskilt uppskattat är akuten där studenterna får ta mycket eget ansvar och verkligen använda sin kompetens”.

Tove Gilvad