lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Nya prefekter vid två institutioner

2019-01-08

Vi hälsar två nya prefekter och institutionsledningar välkomna. Mikael Bodelsson är prefekt vid Kliniska vetenskaper i Lund och Anna Rignell-Hydbom vid Laboratoriemedicin.

Från och med årsskiftet 2018/19 har två av de totalt sex institutionerna vid Medicinska fakulteten nya prefekter och institutionsledningar:

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund (IKVL)

mikael bodelsson
Mikael Bodelsson. Bild: Kennet Ruona

Prefekt
Mikael Bodelsson, professor i anestesiologi och intensivvård

Stf. prefekt
Kristina Källén, docent i neurologi

Bitr. prefekt FU
Karin Jirström, professor i patologi

Bitr. prefekt, GA
Mona Landin-Olsson, adjungerad professor i endokrinologi/klinisk diabetologi

Bitr. prefekt, HMS-frågor
Anna Darabi, docent i experimentell tumörbiologi

 

Institutionen för laboratoriemedicin (IML)

Porträttfoto av Anna Rignell-Hydbom

Anna Rignell-Hydbom. Foto: Åsa
Hansdotter

Prefekt
Anna Rignell-Hydbom, docent i miljömedicin

Stf. prefekt GA
Håkan Axelson, professor i molekylär medicin

Bitr. prefekt FU
Johan Flygare, docent i hematologi

Bitr prefekt HMS-frågor
Marianne Jansson, docent i virologi

Både Anna Rignell-Hydbom och Mikael Bodelsson har före tillträdesdatumet den 1 januari 2019 tjänstgjort som ställföreträdande prefekt vid sina respektive institutioner.

Tidigare prefekter har varit docent Magnus Abrahamson (IML) och professor Bo Baldetorp (IKVL). De kommer att vara fortsatt verksamma inom forskningen vid respektive institution.

Intervju med Mikael Bodelsson, läs mer

Intervju med Anna Rignell-Hydbom, läs mer

Länk till samtliga institutioner vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Fotnot.
FU=forskning och utveckling
GA=grund- och avancerad utbildning
HMS=hälsa, miljö och säkerhet

Text: Björn Martinsson