lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Mångmiljonanslag till barncancerforskning

2019-01-04

Forskare vid Lunds universitet fick under 2018 dela på drygt 32 miljoner kronor från Barncancerfonden. Det största anslaget tilldelades Bertil Johansson som forskar kring uppkomsten av akuta leukemier hos barn.

Pengarna kommer Bertil Johansson att använda till genetiska och epigenetiska studier av akut leukemi.

Leukemier uppstår ofta efter mutationer, det vill säga förändringar, i cellernas DNA. Leukemier kan även uppstå genom epigenetiska förändringar. Dessa förändringar kan leda till att cellerna beter sig på ett felaktigt sätt utan att själva DNA-molekylen är förändrad. Till exempel kan cellerna börja dela på sig okontrollerat.

Det finns olika undergrupper av leukemier. Det är viktigt att veta vilken typ av förändring som orsakat leukemin för att ge den mest effektiva behandlingen.

– Förutom att det är viktigt i sig att få kunskap om genetiska och epigenetiska förändringars betydelse för leukemiuppkomst, så är ett flertal förändringar också viktiga för vilken typ av behandling som ska ges, berättar Bertil Johansson, professor vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande från Barncancerfonden.

2018 blev ett rekordår för Barncancerfondens utdelning av forskningsanslag. Den största summan i fondens historia delades ut, närmare 137 miljoner kronor till 100 olika projekt. Av denna summa erhöll olika forskningsprojekt vid Lunds universitet totalt drygt 32 miljoner kronor.

Bertil Johanssons anslag omfattar totalt 3,75 miljoner kronor under en treårsperiod.

Bland forskarna vid Lunds universitet tilldelades bland andra även Helena Linge ett anslag. Det omfattar nästan 900 000 kronor under två år och ska användas till forskning som går ut på att identifiera samband mellan barncancerbehandling och sena effekter. Helena Linge använder sig av nya metoder hämtade från forskningsfältet kring artificiell intelligens.

Källa: Barncancerfonden