lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Bundy Academy-priserna delades ut

2018-05-18

Igår delades för femte gången Bundy Academy-priserna ut till unga medicinforskare. Syskonen Eva och Göran Bundy inrättade en stiftelse för till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet, specifikt inom områdena neurologi och kardiologi. Årets pristagare är Teresa Ullberg och Ruben Smith inom neurologi, och Arash Mokhtari, inom kardiologi.

bundy academy 2018
Arash Mokhtari, Teresa Ullberg, Margaretha Grind Bundy (stiftelsens ordförande) och Ruben Smith vid prisutdelningen 17 maj 2018

Teresa Ullberg är strokeforskare och studerar det som händer med patienter efter en stroke. I en studie som påbörjats under våren undersöker hon en strukturerad modell för uppföljning och långsiktigt omhändertagande av strokepatienter efter den akuta strokevården. Studien baseras på patienter som skrivs ut till hemmet från Skånes universitetssjukhus i Malmö. Målet är ökad livskvalitet efter stroke.

Ruben Smith, läkare och forskare inom klinisk minnesforskning kommer att använda PET-kameraundersökningar för studier av olika biomarkörer som är associerade med neurodegenerativa sjukdomar i hjärnan. Projektet är en del av den så kallade Biofinder-studien som försöker hitta nya metoder för tidigare och mer exakt diagnostisering neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. 

Arash Mokhtari, studerar akuta koronara syndrom (AKS), det vill säga hjärninfarkt och instabil angina. Bröstsmärta är en mycket vanlig orsak till besök på akutmottagningarna. Men det är endast 25% av alla som läggs in för misstänkt AKS som faktiskt har AKS.  Målet är att hitta ett patientsäkert och effektivt sätt att diagnostisera AKS för att kunna korta vårdtiden på akutmottagningarna och låta fler patienter åka hem. Arash Mokhtari ska utvärdera ett nytt protokoll för att mäta halten av troponin i blodet. Nivåerna av troponin är nämligen förhöjda i blodet vid hjärtskada.