lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Professor Jan Lexell får vetenskapligt pris

2018-12-19

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Institutionen för hälsovetenskaper, har tilldelats SCIF:s stora pris i idrottsvetenskap. Under mer än 30 år har han producerat högkvalitativ forskning kring fysisk aktivitet, träning, idrott, muskler, åldrande och idrottsmedicin.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, bidrar varje år med medel till svensk forskning inom idrottsvetenskap. Det stora vetenskapliga priset på 100 000 kronor går i år till professor Jan Lexell vid Lunds universitet.

Jan Lexell
Jan Lexell. Foto: Kennet Ruona

– Det är en stor ära att bli uppmärksammad för min och mina medarbetares forskning. Fysisk aktivitet, idrott och idrottsmedicin har allt sedan min tid som medicinstudent och doktorand i början av 80-talet varit en stor del av min vetenskapliga och kliniska verksamhet. Med tanke på vilka svenska forskare som fått priset sedan starten för snart 20 år sedan är jag mycket hedrad att i år få SCIF:s stora pris, säger Jan Lexell.

I sin forskning studerar han bland annat förekomsten av skador och sjukdomar inom paralympisk idrott samt betydelsen av fysisk aktivitet och organiserad idrott för personer med neurologiska funktionsnedsättningar. 

Han har under många år varit verksam i Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Sedan 2014 är han medlem i medicinska kommittén i International Paralympic Committee, som bedriver ett aktivt arbete för att stärka och utveckla den paralympiska rörelsen.

Jan Lexell har handlett 12 doktorander fram till disputation, har 5 pågående huvudhandledarskap, och närmare 300 publikationer.

Läs mer om 2018 års pristagare, Jan Lexell, Lunds universitet

Jon Ulvsgärd