lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Antibiotikaresistens i fokus för nytt forskningssamarbete

2018-12-12

Fem infektionsforskare vid Lunds universitet har tillsammans fått bidrag från Vetenskapsrådet till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika. Med kompletterande expertis på området ska de försöka hitta nya strategier för att undvika och behandla infektioner med antibiotikaresistenta bakterier.

anders p hakansson foto kennet ruona
Anders P Håkansson, professor och forskare i infektionsmedicin vid Lunds universitet, har alltid varit nyfiken på varför vi blir sjuka. Nu får han tillsammans med ytterligare fyra forskare vid universitetet bidrag från Vetenskapsrådet för att etablera en forskningsmiljö inom infektion och antibiotika. Foto: Kennet Ruona

Bidraget från Vetenskapsrådet är på totalt på 25, 2 miljoner kronor och fördelas över sex år. I samarbetet vill forskarna bland annat ta reda på varför infektioner uppstår och hur vårt immunförsvar fungerar och kan stärkas.

– Vi vill ge oss på antibiotikaresistens på olika sätt. Alla fem kompletterar vi varandra och har olika perspektiv och ingångar till en och samma frågeställning där vi utifrån olika håll vill lära oss mer av varandra för att bättre förstå infektioner och hur vi kan förebygga dem, säger Anders P Håkansson, professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet, institutionen för translationell medicin. 

Infektion och antibiotika i fokus

bakteriekolonier foto kennet ruona
Foto: Kennet Ruona

Forskarna vill bland annat bättre förstå bakterierna i ett sjukdomsförlopp och mekanismerna bakom. Ett sätt är att undersöka kroppens bakterier. Bakterier som finns i vår normala bakterieflora, oftast utan att orsaka något symptom, och som vid andra tillfällen orsakar infektioner och gör oss sjuka. Ett annat är att ta reda på mer om hur immunförsvaret fungerar och vad vi kan göra för att stärka det. 

– Med olika kunskaper och expertis ser vi möjligheterna till att identifiera molekyler på bakterierna som går att använda för att ta fram nya vacciner. 

I framtiden hoppas forskarna att deras forskningsmiljö ska bidra till att förbättra människors hälsa på nationell och global nivå. 

Miljö med världsledande kunskap

Alla fem forskare i den nya forskningsmiljön är experter inom infektion på olika överlappande områden. Förhoppningen är att nya forskningsresultat inom projektet bidrar till att skapa en världsledande forskningsmiljö inom infektionsmedicin och antibiotikaresistens. 

– Vårt mål är att skapa en produktiv och attraktiv forskningsmiljö som främjar fler samarbeten på olika håll. Eftersom vi har ett väl integrerat kunnande och teknologiska plattformar ser vi att det kan utnyttjas av andra forskare inom infektionsbiologi. 

Forskare som redan samarbetar

Forskningens dag gick av stapeln 6–7 november i år på temat Sepsis – när en infektion blir livshotande. Samtliga fem forskare som ingår i universitetets nya forskningsmiljö var med och arrangerade dagen. Att samverka är inget nytt för kvintetten som även ingår som forskare i Sebra –The Sepsis and Bacterial Resistance Alliance.

Läs om infektionsforskarna i artiklar på Vetenskap & hälsa

Anders P Håkansson, professor och forskare vid Lunds universitet.
Hamlet kan ge nytt liv åt försvagad antibiotika

Adam Linder, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus, universitetslektor och forskare vid Lunds universitet. 
Protein som varnar tidigt

Johan Malmström, professor och forskare vid Lunds universitet. 
Blod visar hur dina organ mår

Pontus Nordenfelt, biträdande universitetslektor och forskare vid Lunds universitet.
Mängden avgör om vi blir sjuka

Oonagh Shannon, docent och forskare vid Lunds universitet. 
Blodplättar och infektioner – så hänger det ihop

Om vetenskapsrådets bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika

Bidraget ges för projektet i sex år. Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. 

Målet med den särskilda satsningen inom infektion och antibiotika är att stimulera större forskningsprojekt som kan hjälpa till att tackla den globala utmaning som den ökade resistensen mot antibiotika och antivirala läkemedel hos sjukdomsframkallande mikrober liksom den ökade spridningen av patogena mikrober bland människor och djur utgör. 

Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Tove Gilvad