lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

HALOS – ett unikt samarbete inom Life Science med MAX IV, ESS, DESY och European XFEL i fokus

2018-12-07

Idag har ett nytt EU-projekt i programområdet Öresund-Kattegatt-Skagerak (ÖKS) beviljats. Hanseatic League of Science (HALOS) – bygger ett unikt samarbete mellan Hamburg och sydvästra Skandinavien, knyter samman de fyra, i sig unika forskningsanläggningarna, MAX IV, ESS, DESY samt European XFEL och skapar ett centrum för integrerad världsledande Life Science innovation och forskning.

karta halos

HALOS löper över tre år med start 1 februari 2019, har en budget på 3,6 miljoner EUR och möjliggör en vidareutveckling av det mycket framgångsrika ÖKS-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. I HALOS ingår intressenter från akademi, regionala utvecklingsaktörer, forskningsanläggningar och näringsliv. 

Lunds universitet och ytterligare sju akademiska institutioner i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, de fyra forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Sverige och tyska DESY samt European XFEL kommer tillsammans med Medicon Valley Alliance (MVA) och näringsliv och industri inom MedTech, BioTech och Pharma samt Region Skåne, Region Hovedstaden och City of Hamburg ingå i HALOS-samarbetet som leds från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

kajsa m paulsson
Kajsa M. Paulsson vid Medicinska fakulteten är projektledare för HALOS. Foto: Ingemar Hultquist.

– Det tidigare projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak var väldigt framgångsrikt, inte minst för Life Science-forskningen. Den aktuella satsningen på HALOS har direkt fokus på Life Science och hög potential för synergier inom både forskningen och mellan anläggningarna MAX IV, ESS, DESY och European XFEL. Det ligger till grund för att vi nu kan växla upp betydligt och tillsammans med tyska kollegor och samarbetspartners ytterligare utveckla det vi kallar ÖSK-Hamburgregionen till ett världsledande Life Science-centrum, säger Kajsa M. Paulsson, forskare vid Lunds universitet och projektledare för HALOS.

För att utveckla samarbetet med Hamburg och ett globalt konkurrenskraftigt Life Science-centrum innehåller HALOS ett delprojekt för regional utveckling, där övergripande kartläggningar, analyser och seminarier med nyckelaktörer resulterar i gemensamma huvudbudskap och strategier. Fokus ligger på innovationer och så kallad 'tech transfer', forskarnas rörlighet och hur näringslivet kopplas närmare samman med forskningsanläggningarna.

erik renstroem
Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten och ordförande i HALOS. Foto: Kennet Ruona

– Genom att de komplementära anläggningarna DESY, European X-FEL och MAX IV, ESS knyts samman skapas synergi-effekter och en globalt helt unik infrastrukturregion med otroliga möjligheter för forskning inom Life Science. Den omfattande företagssamverkan är också en stor och viktig del med kompetensuppbyggnad i privata sektorn och skapande av nätverk mellan privata sektorn och forskare. Idéer och tankar från företagsvärlden kommer också att lyftas och tas till vara på i olika forum, allt för att skapa möjligheter att tillsammans jobba med viktiga och stora samhällsutmaningarna. Vi är mycket glada och hyser stor tilltro till att HALOS kommer att göra stor skillnad, säger professor Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och ordförande i HALOS.

Projektets huvuddel kommer bygga kompetens kring användning av FEL-ljus, synkrotronljus, neutroner och elektronapplikationer för Life Science. Delprojektet kommer att innehålla 41 stycken 6-månadersprojekt enligt en modell som utprovats och gett mycket goda resultat inom Interreg-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. I HALOS vidareutvecklas modellen till att inkludera ytterligare tekniker, i högre grad kopplas samman med näringslivet och fokusera på Life Science-området.

Kontakt
Kajsa M. Paulsson, forskare vid Lunds universitet och projektledare för HALOS, 046-222 41 67, 070-608 338, kajsa_m.paulsson@med.lu.se 
Erik Renström, professor, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och ordförande i HALOS, 046-222 8084, 070-522 33 98, erik.renstrom@med.lu.se 

Katrin Ståhl