lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Anslag till forskning om för tidigt födda och bröstcancer

2018-11-30

När Vetenskapsrådet (VR) beslutat om bidrag till klinisk behandlingsforskning landade två stora anslag vid Lunds universitet respektive Region Skåne. David Ley, professor i neonatologi, får 15,6 miljoner kronor för sin forskning om prematurfödda barn och Niklas Loman, docent och onkologiforskare, får 19,6 miljoner kronor för sin bröstcancerforskning.

Båda är även verksamma som överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Av totalt 34 inkomna fullständiga ansökningar beviljades 13 stycken ”bidrag till forskningsmiljö”. Dessa får dela på drygt 200 miljoner kronor och 35 av dessa går således till forskning vid Lunds universitet respektive Region Skåne.

 

david ley
David Ley, professor i neonatologi. Bild: Kennet Ruona

David Ley får bidraget för ”en randomiserad kontrollerad multi-center interventionsstudie med målsättning att bevara faktorer i cirkulerande blod väsentliga för normal utveckling hos extremt prematurfödda barn”.

– Målet med projektet är att förstå vilka komponenter i det mycket för tidigt födda barnets eget blod (stamceller, tillväxtfaktorer, mikropartiklar) som är kritiskt viktiga för organutveckling.

Vad innebär anslaget för er forskning?
– Det möjliggör etablering av ett nationellt och translationellt nätverk i syfte att optimera klinisk vård och samtidigt förstå grundläggande biologiska processer.

Niklas Loman får bidraget för projektet: ”NordicTrip - en translationell randomiserad fas 3 studie av effekten av tillägget av capecitabin till optimal preoperativ karboplatinbaserad preoperativ kemoterapi vid tidig trippelnegativ bröstcancer”.

Text: Olle Dahlbäck