lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Svensk-dansk framgång för reproduktionsmedicinsk forskning

2018-11-30

Universitet och sjukhus i Öresundsregionen gör gemensam sak för att lösa utmaningar kring fertilitet. Det dansk-svenska hälsoprojektet ReproUnion fortsätter tack vare bidrag från Interreg, Region Skåne, Region Hovedstaden och Ferring Pharmaceuticals.

aleksander giwercman foto kennet ruona
Aleksander Giwercman. Foto: Kennet Ruona

Det dansk-svenska samarbetet ReproUnion har som mål att stärka forskning och behandling av ofrivillig barnlöshet och på så sätt möta problematiken kring åldrande befolkningar i Europa. Budgeten för det fortsatta projektsamarbetet i ReproUnion 2.0 är drygt 68 miljoner svenska kronor.

– Framåt satsar vi på utmaningarna inom reproduktionsmedicin. Vi hoppas genom ett internationellt samarbete kunna sätta ett stort och viktigt fingeravtryck inom förebyggande och behandling av den ofrivilliga barnlösheten – en av vår tids stora medicinska och sociala utmaningar, säger Aleksander Giwercman, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i reproduktionsmedicin vid Lunds universitet, och verksam i ReproUnions styrelse.

 

Fem globala utmaningar

I det nya projektet ReproUnion 2.0 har forskarna identifierat fem globala utmaningar när det gäller fertilitet. Utmaningar som har betydelse för patienten såväl som samhället om de blir lösta. 

1. Förbättring av manlig fertilitet
Öka förståelsen för hur genetiska, livsstils- och miljöfaktorer påverkar manlig fertilitet med målet att utveckla specialiserade behandlingsmetoder och förebyggande insatser. 

2. Optimering av reproduktionsbehandling av infertila par 
Utveckla nya billigare och mer effektiva tekniker för assisterad befruktning för att minska samhällets kostnader och reducera påfrestningen som kvinnor exponeras för i samband med provrörsbefruktning. 

3. Bevarad ovariefunktion
Minska sjukdomars och behandlingars negativa påverkan på fruktbarheten genom ökad kunskap kring ovariets funktion. 

4. Prevention av infertilitetsrelaterad morbiditet
Undersöka hur infertilitet kan fungera som tidig markör för de vanligaste folksjukdomarna som skulle kunna förhindras genom tidiga förebyggande insatser.

5. Förebyggande upplysningsinsatser för att stödja familjebildning och förhindra reproduktiva sjukdomar
Öka informationen i samhället om hur livsstilsfaktorer påverkar den reproduktiva förmågan och möjligheterna att bilda familj, information som är viktig att beakta i relation till politiska beslut och myndigheters arbete för att minimera negativa samhällseffekter.

 

Fakta om ReproUnion

ReproUnion är ett danskt-svenskt projektsamarbete mellan Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Lunds universitet, Københavns universitet, Ferring Pharmaceuticals och Medicon Valley Alliance. Lunds universitet är ReproUnion finansierar 24 forskningsprojekt fördelat på 14 forskningsenheter i Öresundsregionen.
 

Tove Gilvad