lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Christina Brogårdh ny professor i fysioterapi

2018-11-29

Christina Brogårdh har en mångårig erfarenhet som fysioterapeut och forskare inom neurologisk rehabilitering. Hon är också prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Den 11 oktober blev hon utnämnd som professor i fysioterapi.

Bakom sig har Christina en flerårig erfarenhet både inom klinisk och akademisk verksamhet. Hon tog sin sjukgymnastexamen 1990 och började snart därefter arbeta inom neurologisk rehabilitering. Ur det kliniska arbetet väcktes frågor som behövde beforskas.

Christina Brogårdh, prefekt

Hon påbörjade sin forskarutbildning 2001 vid Umeå universitet och disputerade 2006 med en avhandling om effekter av intensivträning av arm och hand (Constraint Induced Movement Therapy) efter stroke. År 2012 blev hon docent i experimentell rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet.

Genom ett stort anslag från Region Skåne på 6,25 miljoner blev det möjligt för Christina att anta flera doktorander. Forskningen som hon leder handlar bland annat om att förstå hur olika funktionsnedsättningar påverkar aktivitet, delaktighet och livstillfredställelse hos personer med neurologiska skador/sjukdomar, ffa stroke. Hon leder också projekt som utvärderar psykometriska egenskaper hos mätinstrument/skattningsskalor, utvärderar effekter av olika träningsmetoder samt faktorer som påverkar fall och rädsla för att falla.

- Genom kvalitativa studier har vi också fått en ökad förståelse för hur personer med neurologiska skador och sjukdomar upplever sin situation och vilka strategier de använder för att hantera problem i sin vardag. Det vi eftersträvar med forskningen är att förbättra deras situation och livskvalitet genom effektivare och mer riktade rehabiliteringsinsatser, säger Christina.

Idag är Christina Brogårdh prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper och har en förenad anställning vid VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus. Den 11 oktober utnämndes hon som professor i fysioterapi vid Lunds universitet.

– Jag är förstås väldigt glad, det ligger mycket arbete bakom. Jag är också oerhört tacksam för det stöd jag fått genom åren av seniora forskare och för det fina samarbete jag har med kollegor som jag bedriver min forskning tillsammans med, säger Christina.