lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Ett av Europas bästa laboratorier

2018-11-01

Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, på Institutionen för laboratoriemedicin har flyttat och fått nya, moderna lokaler på Medicon Village där både arbetsmiljö och infrastruktur har förbättrats. En artikel publicerad 2017 i en av de mest prestigefyllda internationella tidskrifterna inom miljötoxikolog, Environmental Health Perspectives, rankade masspektrometrilabbet som ett av de starkaste i världen.

masspektrometrilabbet
Yona Essig, post-doc i Christian Lindhs forskargrupp, i masspektrometrilabbet på avdelningen för Arbets- och miljömedicin. Foto: Christian Lindh

I över 30 år har man här arbetat med att analysera markörer för exponering av olika kemikalier i både allmän- och arbetsmiljö. Labbet är aktivt inom många olika intresseområden vilket anses som en stor styrka:

 – Det finns en mycket hög kompetens här och vi har även fått möjlighet att uppgradera utrustningen till det senaste inom masspektrometri, vilket innebär att vi snabbare och simultant kan mäta flera parametrar. Livet blir kort sagt enklare för oss och analyserna snabbare med den tekniska utvecklingen! säger Christian Lindh, en av forskargruppsledarna på Arbets- och miljömedicin.

Ett av avdelningens större forskningsprojekt har varit att analysera följderna av det som upptäcktes i Kallinge 2013, då miljögifterna PFAS nådde grundvattnet genom det brandskum som Försvarsmakten under många år använde vid sina brandövningar. Labbet följer bland annat upp en stor grupp av befolkningen från orten, för att se hur lång tid det tar för de förhöjda halterna av miljögifterna att lämna kroppen.

 – Än är det för tidigt att utvisa, men våra analyser tyder på att de barn som är 10 år idag kommer hinna bli 70 år innan nivåerna i kroppen är nere i samma halter som hos den svenska befolkningen i allmänhet.

Laboratoriet samarbetar även i globala forskningsprojekt. Det som en gång började som en studie i Costa Rica där man mäter nivån av bekämpningsmedel i urinen hos de som jobbar och bor på bananplantager, har nu genom nya nätverk möjliggjort studier i Bangladesh och vissa delar av Sydamerika och Afrika.

 – Så det är fantastiskt roligt med omnämnandet som ett av Europas bästa labb och jag hoppas att det kan öppna upp fler möjligheter till samarbete världen över, avslutar Christian Lindh.

Text: Åsa Hansdotter