lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Nyheter TEDDY-studien får 40 miljoner för att fortsätta

2018-10-05

TEDDY-studien har bidragit till fördjupad kunskap om vad som händer före ett insjuknande i autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) och visat att en maginfektion kan trigga igång celiaki. Nu har Lunds universitet fått drygt 40 miljoner kronor från amerikanska hälsovårdsministeriet NIH för att fortsätta med TEDDY-studien i ytterligare fem år.

teddystudien

Forskarna i TEDDY-studien har en stor utmaning framför sig.
– Vi har stora mängder data att analysera och rapportera till alla de familjer som ingår i Teddy-studien, allmänheten och forskarvärlden. Förutom intervjuer med frågeformulär tas blodprov vid varje besök. Dessutom samlas det in urin, tånaglar, näsprov, en mjölktand och avföringsprov. Familjen registrerar också vad barnet äter under tre dagar, vid två tillfällen per år. Allt ska undersökas och analyseras, säger seniorprofessor Åke Lernmark, huvudman i svenska TEDDY som startade 2004.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör de egna cellerna som tillverkar insulin. Att processen pågår markeras av att det bildas autoantikroppar i blodet. Genom att studera när olika autoantikroppar utvecklas kan man i dag tack vare TEDDY-studien förutse ett insjuknande. Men man vet ännu inte vad som gör att den första autoantikroppen dyker upp.

– Anslaget gör det möjligt att tillsammans med världsledande laboratorier och ny teknologi ta reda på detta.

Sjukdomen skiljer sig stort från andra sorters diabetes, och för att inte blandas ihop med typ 2-diabetes, som har helt andra orsaker, vill forskarna byta namn på typ 1-diabetes.
– Vi vill hellre säga ”autoimmun diabetes” eftersom det är en mer korrekt benämning av sjukdomen, säger Åke Lernmark.

I TEDDY-studien har forskarna hittat kopplingar mellan mängden gluten under de två första levnadsåren och insjuknande celiaki samt visat att en maginfektion kan trigga igång sjukdomen.

TEDDY-studien har också gett upphov till ett stort antal vetenskapliga studier och doktorsavhandlingar, och under hösten startar ytterligare två studier, den här gången med ambitionen att hitta sätt att förebygga, eller förhindra, att autoimmun diabetes eller celiaki alls bryter ut. I POInT undersöks om det går att vänja immunförsvaret vid insulin genom att ge barn oralt insulin och PreCiSe undersöks om det går att förhindra uppkomsten av en biomarkör med glutenfri kost eller probiotika.

– Tack vare barnen i TEDDY håller vi på att rita om kartan för autoimmun diabetes och celiaki, avslutar Åke Lernmark.

Fakta - detta har man kommit fram till i Teddy-studien:

  • att en första autoantikropp mot insulin (IAA) upptäcktes hos 4% av barnen. De flesta var bara 1-3 år gamla. Före autoantikroppen rapporterade föräldrarna att barnet hade haft en infektion. Få barn har fått IAA som första autoantikropp efter 6 års ålder.
  • att andra barn (också 4%) fick en autoantikropp mot GAD (GADA) som sin första autoantikropp men den kom senare och fortsätter att komma som första autoantikropp även hos tonåringarna. En infektion kom ofta före i tiden.
  • att generna för att utveckla IAA eller GADA som första autoantikropp är helt olika!
  • att inom ett år efter den första autoantikroppen fick 60 på 100 barn (60%) en andra autoantikropp.
  • att 10% av svenska barn i TEDDY har diagnostiserats med celiaki.  Risken att få glutenautoantikroppar och sedan celiaki påverkades av tarmvirusinfektion och glutenintag men minskade efter rotavirus vaccination.
  • att febernedsättande medicin – typ Alvedon eller Ipren - inte påverkade risken att få en första autoantikropp. Risken för IAA som första autoantikropp var dock lägre om barnet fick magdroppar med probiotika under sin första levnadsmånad.
  • att delta i TEDDY tog bort risken att insjukna med livshotande symtom när man fick sin diabetesdiagnos. Hittills har 4% av svenska barn i TEDDY fått diabetes.

Om TEDDY-studien - The Environmental Determinants of Diabetes in the Young Study

Förutom Sverige ingår även barn i USA, Finland och Tyskland i TEDDY-studien. Fram till 2010 screenades 46 000 nyfödda barn i Skåne för förhöjd ärftlig risk för autoimmun diabetes och celiaki. 2 525 barn gick med i studien. I juni 2018 var 1 681 barn i Sverige (5 409 i hela världen) med i TEDDY.Mer om TEDDY-studien: www.med.lu.se/teddy
Kontakt: Åke Lernmark, seniorprofessor vid Lunds universitet, 040-391901, 070-6164779  ake.lernmark@med.lu.se

Sara Liedholm