lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Digital psykiatri – ny vetenskaplig tidskrift

2018-09-10

På senare år har det publicerats allt fler vetenskapliga artiklar baserade på, och med nära anknytning till ”digital psykiatri”. Omfattningen är nu så pass stor att det är dags att samla dessa publikationer i en egen vetenskaplig tidskrift helt inriktad på digital psykiatri. Det tyckte tidskriftens huvudredaktör Jonas Eberhard. Sagt och gjort, tillsammans med kollegor inom psykiatrifältet står han bakom den vetenskapliga tidskriften Digital Psychiatry.

Tidskriften är en ny peer-reviewed open access journal som ska täcka ett brett spektrum av digitala applikationer och tillämningar inom psykiatri, psykoterapi och psykofarmakologi. Men också närliggande forskningsfält, exempelvis relevanta områden inom neurovetenskap.

Inom psykiatrin har läkare och forskare fram till ganska nyligen varit begränsade till att förlita sig på sjukdomsnarrativ och observationer av symptom för att kunna ställa diagnos och behandla, men teknologiutvecklingen skapar helt nya förutsättningar och möjligheter.

jonas eberhard
Jonas Eberhard, docent i allmän psykiatri vid Lunds universitet och huvudredaktör för Digital Psychiatry: Foto: Katrin Ståhl

– Med den nya teknologin får vi helt andra möjligheter att samla in data och göra mätningar precis som man gör inom de flesta andra medicinska vetenskaperna. Framför allt via olika appar kan vi få information som medger att vi kan göra skattningar och få en exakthet i registreringar av en persons tillstånd över korta eller längre tidsperioder på ett sätt som inte varit möjligt tidigare, Jonas Eberhard, docent i allmän psykiatri vid Lunds universitet och psykiatriker i Psykiatri Skåne.

Området som digital terapi och den nya tidskriften spänner över är brett. För att exemplifiera berättar Jonas Eberhard om bärbara anordningar av olika slag som samlar in kliniskt relevant information direkt från patienter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare, distans- och internetterapi kan möta den yngre generationen som många gånger förutsätter möjlighet till kommunikation online men även nya behandlingar genom virtuella verkligheter som avatarterapi när annan behandling inte fungerar. Maskininlärning för utveckling av beslutsalgoritmer och metodutveckling för direkt implementering i vården återfinns också inom ramen för digital psykiatri.

Det handlar alltså om att få information som inte är synlig för ögat i mötet med patienten. Med olika mått och mätningar att falla tillbaka på, labbscreeningar och bilddiagnostik med mera får forskare och läkare fram mer kliniskt relevant information för bättre beslutsstöd vid diagnosticering och terapi.

– Den snabba utvecklingen har gjort att vi på senare år sett den stora potentialen i modern teknologi för att bedriva psykiatrisk forskning, klinisk behandling och diagnosticering. Följden av det är en stor ökning av vetenskapliga publikationer och det är därför vi finner det angeläget att skapa en vetenskaplig tidskrift med fokus just på digital psykiatri.

För mer information kontakta: Jonas Eberhard, docent i allmän psykiatri vid Lunds universitet och psykiatriker i Psykiatri Skåne, huvudredaktör för Digital Psychiatry, 0725-939483, jonas.eberhard@med.lu.se

Länk till tidskriften Digital Psychiatry

Katrin Ståhl