lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Framtidens medicin mot infektion och inflammation?

2018-08-13

Forskare vid Lunds universitet har i samarbete med kollegor i Köpenhamn och Singapore kartlagt hur kroppsegna peptider agerar för att dämpa infektion och inflammation genom att inaktivera de giftiga ämnen som uppstår. Studien publiceras i Nature Communications och forskarna tror att upptäckten kan leda till nya läkemedel mot infektion och inflammation, exempelvis vid sårläkning.

peptider
Forskare har kartlagt hur kroppsegna peptider (här i orange-gult) binder till ett receptorkomplex och dämpar infektion/inflammation. Bildkälla: Suppl Fig 12 Nature Communications doi.org/10.1038/s41467-018-05242-0

De gifter som inaktiveras, så kallade lipopolysackarider (LPS), kommer från bakteriernas cellväggar och ger upphov till en inflammatorisk reaktion. Reaktionen är en nödvändig del av vårt immunförsvar då vi snabbt svarar på och bekämpar inträngande bakterier. Den kan dock överaktiveras och bli skadlig, något man ser vid infekterade sår i huden, infektioner i olika organ, eller vid bakteriespridning till blodet vilket kan leda till sepsis.

artur schmidtchen
Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Foto: Olle Dahlbäck

– Vi vet från tidigare studier vad de här peptiderna har för uppgift, men nu har vi i laboratoriet kartlagt hur de bär sig åt för att successivt dämpa en inflammatorisk reaktion, säger Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

– De flesta läkemedel idag syftar till att mer eller mindre blockera målet helt, exempelvis en receptor. Men då riskerar vi en inaktivering av immunförsvaret som kan vara ogynnsam och direkt farlig. Kroppens egna försvarsmekanismer går försiktigare fram och agerar på ett så kallat transient sätt, där peptiderna bara berör sitt mål en kort stund för att exempelvis dämpa en inflammation mot normalisering. Det är de här peptidernas naturliga funktioner som vi vill utveckla i nya läkemedel, säger Artur Schmidtchen, som forskat inom området medfödd immunitet i över 20 år.

Peptiderna som återfinns i trombin, ett vanligt blodprotein, är dessutom multifunktionella och kan angripa flera mål till skillnad från dagens läkemedel. Hudforskarna vill nu i patientstudier utveckla en peptidgel för förbättrad sårläkning.

– Det är det primära målet, men vi kommer även att titta på möjligheten att ta fram nya läkemedel mot infektion i ögon och olika inre organ. Det blir ett nytt sätt att utan antibiotika kunna förebygga både infektion och inflammation.

Publikation

“Structural basis for endotoxin neutralisation and anti-inflammatory activity of thrombin-derived C-terminal peptides”
Rathi Saravanan, Daniel A Holdbrook, Jitka Petrlova, Shalini Singh, Nils A Berglund, Yeu Khai Choong, Sven Kjellström, Peter J Bond, Martin Malmsten & Artur Schmidtchen
Nature Communications, online juli 2018, DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-018-05242-0

Kontakt
Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, 046-2224522 eller 0733-336431, artur.schmidtchen@med.lu.se

Forskningen har finansierats med stöd från:  Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för Strategisk Forskning

Olle Dahlbäck