lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Darcy Wagner får ERC starting grants

2018-08-01

Darcy Wagner, forskare vid Medicinska fakulteten, har tilldelats det prestigefyllda ”ERC starting grants” för sin forskning om ”Bioengineering lung tissue using extracellular matrix based 3D bioprinting”, (biotekniskt framställd lungvävnad baserat på 3D bioprinting). ERC Starting Grants är ett EU-finansierat bidrag från European Research Council, som unga forskare från hela Europa för ansöka om, inom olika forskningsområden.

darcy wagner
Darcy Wagner. Photo: Staffan Larsson

I år var det hård konkurrens med rekordmånga ansökningar som skickades in, 3107 st. Av dem beviljades 403 talangfulla unga forskare med upptill 1,5 miljoner euro var under fem år.Fyra forskare vid Lunds universitet beviljades anslag. En av dem var Darcy Wagner.

Darcy Wagner och hennes forskargrupp forskar om kroniska lungsjukdomar, vilket drabbar 65 miljoner människor världen över varje år.  För många av dessa är lungtransplantation det enda möjliga alternativet. Varje år genomgår ca 4000 patienter en lungtransplantation. Men det finns ett desperat behov av fler lungor. Därför har Darcy Wagner börjat forska på alternativ till lungtransplantation.

Darcy Wagner arbetar med ett nytt spännande forskningsområde där man genererar lungvävnad med hjälp av bioteknik. Hon försöker konstruera biologiskt framställd vävnad där syntetiskt material kombineras med biologiska celler (acellullärt) som får växa i en bioreaktor.

Med hjälp av pengarna från ERC ska Darcy Wagner nu undersöka om modern 3D bioprinting kan användas för att skapa komplexa vävnadsstrukturer som kan i förlängningen kan ersätta lungvävnad.

(på engelska)