lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

LBIC fyller 10 år!

2018-05-30

Lund University Bioimaging Center (LBIC) fyller 10 år och det firades med tårta, bubbel och föreläsningar av inbjudna externa föreläsare med spetskompetens inom imaging samt användarpresentationer. LBIC- jubileet samlade ett 60-tal nära medarbetare som kom för att hylla den stolte jubilaren.

lbic 10 aar taarta

Prodekan Kristina Åkesson invigde jubileet med att gratulera LBIC, som hon beskrev som en hörnsten i fakultetens forskningsarbete. Freddy Ståhlberg var med och startade LBIC 2008. Det var pengar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som gjorde det möjligt att förverkliga idéen om ett samlat bildcenter för Life science vid Lunds universitet. För Freddy Ståhlberg var det inte bara 10-årsjubileum utan också en överlämning till nästa director, i slutet av juni lämnar han över stafettpinnen till Gunilla Westergren-Thorsson.

Mycket har hänt under dessa 10 år, Freddy Ståhlberg lyfte bland annat samarbetet över fakultetsgränserna och ville bland många andra exempel lyfta samarbetet med de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna. Och instrumentparken och organisationen har utvecklats och vuxit betydligt under åren, bland de senaste tillskottet är den kraftfulla magnetkameran på sju tesla, ”7Teslan”, som möjliggör för forskare att studera exempelvis hjärnan och dess sjukdomar i mycket hög upplösning. 7Teslan är den enda i sitt slag i Sverige och utgör en nationell infrastruktur.

– Men utrustning i all ära, det är personalen och expertisen som är det viktigaste, avslutade Freddy Ståhlberg och tackade sina medarbetare.

lbic 104

Vice director Isabella Björkman-Burtscher pratade om framtiden för LBIC och nämnde det viktiga samarbetet med WCMM, Wallenberg Centre for Molecular Medicine, med nyrekryteringar och förhoppningar om fruktbara samarbetsprojekt mellan de två centren.

Tre keynote speakers var inbjudna, Gabriel P. Krestin, från Erasmus MC, Rotterdam pratade om sin vision av hur artificiell intelligens påverkar verksamheten inom radiologi. Johan Elf från Uppsala universitet talade om framtidens Life Science Mikroskopi och Gustav J. Strijkers, från Amsterdams universitet föreläste om framtidens prekliniska bioimaging med tonvikt på MR-teknik.

Andra inbjudna talare var ett urval av LBIC:s användare som berättade om hur LBIC hjälpt dem i deras forskning. Några exempel ges nedan:

eva degerman

Diabetesforskaren Eva Degerman berättade om hur hennes forskargrupp, i samarbete med Måns Magnusson, studerar sambandet mellan dysfunktionaliteter i innerörat och diabetes. Forskarna har utvecklat en metod med hjälp av preklinisk MR för att följa utveckling av innerörats funktion, mätt som svullnad i innerörat, en metod som nu används för att studera hur insulinresistens och diabetes påverkar innerörat. Målet är att identifiera de molekylära mekanismernas betydelse för innerörats dysfunktion vid diabetes. I nästa steg skulle forskarna vilja studera diabetespatienter i 7Teslan.

deepak raina

Deepak Raina har använt LBIC:s prekliniska nuklearmedicinplattform flitigt i sin forskning om nedbrytbara biomaterial för att förbättra benläkningsprocesser. Genom att kombinera ett radioaktivt benmorfogenetiskt protein (BMP-2) med zoledronsyra och en porös gelatinstruktur som innehåller kalcium-sulfathydroxyapatit har de kunnat följa frisättningen av det bencellsinducerande proteinet med hjälp av SPECT/CT. Detta biomaterial jämfördes sedan med en kliniskt godkänd bärare för BMP-2 där nybildat ben mättes med hjälp av µCT och resultatet visade att det nya biomaterialet fungerar bättre än befintliga alternativet.

linnea taylor

Linnea Taylor forskar inom ögonsjukdomar med inriktning på näthinneavlossning, ett tillstånd som ofta leder till permanent synnedsättning trots kirurgisk behandling. I sin forskning har hon använt ett elektronmikroskop på LBIC för att studera vad som gör att synen inte kommer tillbaka trots en lyckad återställning av näthinnan. Hon studerar näthinna från grisar och undersöker vad det är som händer i cellerna vid en experimentell modell av näthinneavlossning. I sina studier har hon använt elektronmikroskopet TEM där hon kunnat ta detaljerade bilder av vad som händer i näthinnans fotoreceptiva celler i ett tidigt skede efter avlossning. Analysen har lett till en djupare förståelse för vad som orsakar patologin.


Kort fakta om LBIC:

Lund University bioimaging center utvecklar och erbjuder avbildningsmetoder för att kunna studera avancerade detaljer av mänsklig morfologi, cellmetabolism och fysiologiska funktioner vid sjukdom och hälsa. Se vidare: www.lbic.lu.se

Preklinisk nuklearmedicin SPECT/PET 

Genom att använda radioaktiva kontrastmedel (tracers) kan fysiologiska system studeras med hjälp av PET och SPECT-teknologi. Dessa signaler placeras sedan in på en CT-bild (tredimensionell röntgen) för lättare tolkning.

MR
En mångsidig metod baserad på signaler eller ”ekon” från vävnadernas vattenmolekyler. MR kan generera olika slags bildkontraster beroende på hur mätningen utförs. Under åren har många MR-metoder byggts upp för avbildning av olika sjukdomstillstånd.

Elektronmikroskop
Ett transmissionselektronmikroskop på 120 KV har en upplösning på 0,2nm, detta ger en maximal förstoring på ca 300 000 gånger. Upplösning är det minsta avståndet mellan två punkter då de fortfarande kan uppfattas som två.