lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Moonshot-symposium med patienten i centrum

2018-05-25

För nästan precis ett år sedan invigdes den europeiska delen av det internationella cancerprojektet Cancer Moonshot Project i Lund, en mångmiljardsatsning mot cancer som ska inkludera totalt 75 000 patienter.

cancer moonshot symposium lund
Mark Baker, professor i proteomics och representant för Cancer Moonshot i Australien, var uppkopplad från Macquarie University i Sydney. Han lyfte bl.a. ett citat från Steve Jobs. Bild: Olle Dahlbäck

När lundaforskarna i dagarna arrangerade ett första symposium som fyllde Belfragesalen på BMC med många inbjudna internationella gäster, var det inte forskaren som stod i centrum utan cancerpatienten.

– Syftet med symposiet var att diskutera cancerforskning från patienters, anhörigas och nära vänners perspektiv. Därför hade vi bjudit in patienter och anhöriga från såväl Europa som USA. De fick berätta om sina upplevelser och erfarenheter från behandling av olika cancerformer, säger professor György Marko-Varga, som leder den europeiska delen av projektet som är tänkt att resultera i effektivare behandlingar mot cancer och bättre diagnosmetoder.

Den ena gripande historien avlöste den andra. Mary Tivadar hade rest ända från Kalifornien för att berätta om upplevelserna av olika behandlingar som hennes man fick genomgå efter att han fått sin cancerdiagnos för fyra år sedan. Hur han åkte in och ut på sjukhuset och om hur en cancerdiagnos drabbar alla nära den sjuke. Hennes man var windsurfare och fysiskt stark och kämpade länge och väl men gick bort i början av förra hösten.

– Jag ville komma hit och berätta min historia, sade hon.

Agnes Kozma hade rest från Budapest för att berätta om sina upplevelser efter att hon som 45-åring fått sin bröstcancerdiagnos. Om hur hon fick återfall och läkarna talade om för henne att hon skulle förbereda sig på det värsta. Mot alla odds tillfrisknade hon och är i dag fri från sin cancer.

– Forskningen måste gå framåt och Cancer Moonshot är ett bra initiativ som kan rädda fler liv, konstaterade hon.

Även om patienten stod i centrum, fanns det också cancerforskare på plats i Belfragesalen.

Håkan Olsson, välkänd professor med mångårig erfarenhet av forskning kring olika cancerdiagnoser, bl.a. malignt melanom, var en av dessa.

– Vi har en överdiagnos på cancer i dag. Vi måste bli bättre på att ta reda på vilka tumörer som är de farligaste.

Överläkare Lotta Lundgren, som har stor erfarenhet av arbetet på kliniken, berättade om möten med patienterna.

– Även om en behandling fungerar bra går det inte att ge patienten några garantier om framtiden. Därför behövs det mer forskning och nya verktyg, något som både gynnar patienten och oss som behandlar dem.

Höjdhoppslegenden Patrik Sjöberg fanns också på plats i egenskap av representant för ”Tuvas Dag” (Tuva var 4-årig flicka som dog i hjärntumör) och Team BEWi, ett cykelprojekt som samlar in pengar på de orter de passerar till förmån för barn som drabbats av cancer.

Den europeiska delen av Cancer Moonshot Project har nu varit i drift ett år av de sju åren som projektet omfattar. Hur långt har forskarna kommit?

– Vi har lyckats rekrytera en grupp duktiga internationella forskare från Mexico, Sydkorea, Colombia, Österrike, Brasilien och Holland och byggt upp en stark proteomicskapacitet med den senaste generationen av masspektrometriplattformar. Vi har ett bra samarbete med klinik, genomics och proteomics, patologi, bioinformatik och dataanalys, säger György Marko-Varga.

– I veckan skickade vi dessutom in vår första melanom-proteogenomicsstudie.

OLLE DAHLBÄCK

Fotnot: Projektet Cancer Moonshot initierades av USA:s förre vice-president Joe Biden efter att hans son gått bort i cancer.