lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Artificiell intelligens för diabetes vinner innovationspris

2018-05-17

Årets vinnare av Medtech4Healths Innovation Award är EASY diabetes, ett AI-baserat beslutsstöd för bättre diabetesbehandling, som tagits fram under ledning av Damon Tojjar vid Lunds universitet Diabetescentrum.

easy diabetes
Linus Svärm, Damon Tojjar och Jasmin Tojjar. Foto: Bosse Johansson

Juryns motivering lyder:

 ”I ett brett samarbete mellan akademi, klinik och patientföreningar har ett beslutsstöd för vården tagits fram som ger stor patientnytta för en kronisk och växande diagnos. Med hjälp av AI och patientdata tas en individanpassad behandlingsplan fram för diabetiker. Detta ger trygghet för patienten och avlastar vårdpersonalen. Systemet är väl utvärderat och implementerat i ett antal kliniker.”

Om priset

Medtech4Health Innovation Award lyfter fram grupper som arbetar med att införa innovativ medicinteknik i vård och omsorg. Bakom priset står det Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.